Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Jaarverslagen » 1997

Jaarverslag 1997

Drie jaar lang heeft de Commissie Geschiedschrijving onderzoek gedaan naar de hiaten in de Westfriese geschiedschrijving. Om die leemten te kunnen aantonen moest worden geïnventariseerd. In de loop van 1997 kon het onderzoek met het uitbrengen van een publicatie, getiteld 'Westfriese gatenkaas', worden afgerond.
Op 18 oktober werd op een in kasteel Radboud in Medemblik gehouden symposium het eerste exemplaar overhandigd aan prof. dr. Leo Noordegraaf, voorzitter van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland. Voor dat symposium, georganiseerd onder de titel 'Wie vullen de gaten?', waren uitgenodigd vertegenwoordigers van de historische verenigingen in West-Friesland, alsmede afgevaardigden van de vakgroep geschiedenis van de Universiteiten in Amsterdam en de Hogeschool Alkmaar. Uit drie invalshoeken werd gediscussieerd over het mogelijk invullen van de gesignaleerde gaten. De Commissie is nu bezig te onderzoeken hoe in de praktijk een en ander kan worden gerealiseerd.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.