Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Samenstelling

II-Samenstelling

Deze diaserie met tekstboekje is samengesteld door:

Piet Boon, medewerker Archiefdienst Westfriese Gemeenten;

Carel de Jong, educatief medewerker Westfries Museum;

Jaap Raat, bestuurslid Historisch Genootschap Oud West-Friesland;

Dienke Hondius, studente geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Met medewerking van:
Tosca. van de Walle - van der Woude, gemeentearcheologe verbonden aan het Westfries Museum Hoorn.

Fotografie: Hans Rudolf Koelman.

Zetwerk: Dienke Hondius.

Lay-out: Hans Rudolf Koelman.

Druk: Fa. Schrickx te Hoorn.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a.
Provincie Noord-Holland;
Nederlandse Waterschapsbank te 's Gravenhage;
Leden van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.