Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel II: West-Friesland en de steden

II-5. Schilderij 'Het gerechtigheidsdrieluik', Hoorn

II-5. Schilderij 'Het gerechtigheidsdrieluik', Hoorn

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Aan het einde van de Middeleeuwen, in de vijftiende eeuw, hield het stedelijk bestuur zich met de rechtspraak bezig. Het stadsbestuur had niet alleen een administratieve taak, maar was tegelijk ook rechtbank en wetgever. De wetten werden gegeven in de vorm van de stedelijke keuren, waarop het juridisch toezicht werd uitgeoefend door het college van schout en schepenen. Pas later, naar aanleiding van veel voorkomende misbruiken, werden de taken van wetgeving en rechtspraak gescheiden.
Al deze werkzaamheden vonden in Hoorn plaats in het oude, in 1796 afgebroken stadhuis aan de noordzijde van de Rode Steen.
Dit gerechtigheidsdrieluik uit 1540 hing in de Schepenzaal van het oude stadhuis te Hoorn. Het diende de rechter als voorbeeld omdat op dit drieluik goede voorbeelden van rechtspraak zijn afgebeeld. Nu hangt dit gerechtigheidsdrieluik in het Westfries Museum te Hoorn.
Wat je hier ziet is het middenpaneel van dit drieluik.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.