Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel II: West-Friesland en de steden

II-8. Achterdeel van het stadhuis te Hoorn

II-8. Achterdeel van het stadhuis te Hoorn

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In de 80-jarige oorlog, toen er strijd was tussen Spanje en de Nederlanden, raakte West-Friesland afgesneden van de rest van Holland. Afgevaardigden (gecommitteerden) kwamen, voor het eerst in 1573, in Hoorn bijeen om te vergaderen, o.a. over de vraag hoe tegen de Spanjaarden op de Zuiderzee moest worden opgetreden en tevens werden er allerlei bestuurlijke zaken besproken. Het duurde niet lang of deze heren vergaderden dagelijks in Hoorn en ze logeerden dan in het vroegere St. Ceciliaklooster, dat dan als logement werd gebruikt. Later werd dit gebouw het stadhuis van Hoorn. Op deze dia het achterdeel van dit gebouw, waaraan je nog aan de boogramen kunt zien dat het vroeger een klooster is geweest.

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.