Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel II: West-Friesland en de steden

II-10. Het Westfries Museum te Hoorn

II-10. Het Westfries Museum te Hoorn

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Het gebouw, waarin nu het Westfries Museum is gevestigd, was tijdens de Opstand het centrum van bestuurlijke aktiviteiten. Hier werd een min of meer onafhankelijke Westfriese statenvergadering belegd. Dit college werd genoemd de "Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier" en het vormde het officiële bestuur van het gebied. Het zal er dus vaak een drukte van belang zijn geweest. In het museum zijn nog de kamers te zien met de tafels en stoelen, waaraan die bestuurders toen hebben vergaderd.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.