Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel II: West-Friesland en de steden

II-12. Model van een fluitschip. De 17e eeuw

II-12. Model van een fluitschip

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Tijdens de oorlog met Spanje ging de handel gewoon door. In sommige opzichten was het juist gunstig. Doordat de Geuzen zorgden dat er geen schepen in of uit Amsterdam (dat de Spanjaarden bleef steunen) konden varen, hadden Enkhuizen en Hoorn een aantal jaren minder concurrentie van de stad Amsterdam en konden zij zo hun handel uitbreiden.
Steeds meer schepen werden gebouwd, zoals dit fluitschip, dat binnen Europa veel werd gebruikt. Het fluitschip werd in 1595 uit verschillende andere scheepstypen door de Hoornse koopman Pieter Jansz Liorne ontwikkeld. Het was een snelvarend schip, dat maar weinig bemanning nodig had. Door de geringe oppervlakte van het dek behoefde er in de Sont (Denemarken) voor de doorvaart naar de Oostzeelanden betrekkelijk weinig tol te worden betaald.
Vanuit Hoorn, Enkhuizen en Medemblik werd met name op de Oostzee, de Middellandse Zee en verder Engeland, Frankrijk en Scandinavië gevaren. Een belangrijk produkt was graan. Andere produkten waren bijvoorbeeld hout, pek, teer, huiden, vis, laken en wijn.

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.