Opening van de vergadering

Toespraak Westfriezendag 6 september 2008 door Ina Broekhuizen.

Lede van ’t Westfries Genoôtskap, beste vriende en vriendinne.
Moin naam is Ina Broekhuizen. Namens ’t bestuur van ’t Historisch Genoôtskap Oud West-Friesland zou ik zegge wulle: welkom, van harte welkom allegaar op deuze Westfriezedag!
Een gastdag weer de mense mekaar ontmoete, weer ze met mekaar prate en met mekaar optrekke en weer ze wat opsteke van de roikdom van West-Friesland! En beêlde van die roikdom zage jullie al an ’t begin van deuze ochend. Foto’s van de Westfriese Omringdoik, ons bestuurslid Netty Zander maakte ze. Die doik is dut jaar 25 jaar provinciaal mônument. En dat viere we. Ok vedaag.

Zô’n doik. Zo belangroik. Zonder doik gien West-Friese, zonder West-Frieze gien doik. Belangroik. Vroeger, opheden en zeker ok in de jare die komme gaan. As ’t water hoger komt, zoas voorspeld wordt. De Delta-commissie heb deuze week hullie advies geven an de regering. Doike hoger, ‘t waterpoil in ’t Oisselmeer ok. D’r wordt al werkt an de versterking van de doik tussen Enkhuizen en Hoorn. D’r benne én worre nag meer planne maakt met die doik. Ok deur de provincie Noord-Holland.

Ik ben bloid dat mevrouw Baggerman in de zaal zit, gedeputeerde voor jeugd, zurg, welzoin, cultuur en sport, met ok nag onderwois en arboidsmarkt, volkshuisvesting, mediabeloid en emancipatie. Mevrouw Baggerman hew ik deuze zeumer zien bai de doik. Bai de doik in de buurt van Eenigenburg. Op een mooie zonnige dag, ’t was echt Hollands weer, kwam ze anzweven over ’t West-Friese land. Uit de blauwe lucht landde ze onderan doik, vlakbai de restante van de dwangburcht de Nuwendoorn. Ze kwam deer om de opgnapbeurt van dut mônument in gang te zetten. Vedaag komt ze niet uit de lucht vallen, maar gewoôn langs de trap omhoog. Ik geef graag ’t woord an mevrouw Sascha Baggerman.

Welkom an onze erelede, hier vooran, an onze lede van verdienste, an de mensen die we speciaal noôd hewwe deuze ochend. Maar ok dut jaar misse we mense, bekende gezichte, trouwe lede. Ze benne d’r gien meer. We gedenke met eerbied alle lede die dut jaar overleden benne. D’r benne vedaag ok nuwe lede op onze jaarvergadering. Die hewwe we venochend ontvangen bai een amparte tafel in de hal. Al die nuwe lede wul ik speciaal welkom hete. Ik hoop dat jullie je gauw thuisvoele binnen de vereniging.

Ik ben bloid dat ‘r weer zoveul mense in kostuum hier opan kommen benne. Een roik gezicht! ’t Kostuum is een waardevol deêl van de cultuur van West-Friesland. Met veul liefde maakt, met zoveul zurg antrokken en nou lope jullie d’r terecht heêl groôs mee te pronken! Mooi!

Nuwskierig - dat benne West-Frieze deurgaans. Wie bè- je, van wie bè-je d’r ientje, weer kom je vedaan, wat doen je voor de kost. Nou skat ik dat jullie dat ok wel wete wulle van onze bestuurslede. Ik stel ze effies an u voor. Onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, in ’t bestuur sinds 1973! Bestuursafgevaardigde in de stichting voor Landelijk Schoon. Gerianne Helder-Dekker uit Berkhout, vice-voorzitter en BA Kap en Dek en in het museumoverleg textielmedewerkers Jan Smit uit Opperdoes, penningmeester, Stan Nuveen uit Obdam, secretaris, bestuursafgevaardigde in de reiscommissie en contactpersoon voor de redactiecommissie, Harold Bos uit Alkmaar, redactielid ’t Vierkant, en de nuwe voorzitter van de stichting Westfriese Femilies, Jaap Schaper uit Hoorn, speciaal voor onze Hoornse contacte, Maarten Timmer uit Hoorn, BA in de commissie Geschiedschrijving, Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens, Hans van Kampen uit Schagen, BA Kap en Dek, Netty Zander uit Hoogwoud, BA in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting. En den vezelf onze spin in ’t web in ’t Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag. U hoort heur stem an de têlefoôn, u ziet ‘r as u de deur van ‘t gildehuis opendoet.
Begin van dut jaar heb ze ok ’t werk van Joke Trampe overnomen. In maart hewwe we ofskaid nomen van Joke. Zai heb negen jaar voor ’t genoôtskap werkt. Corina is onderdehand al hêlegaar thuis in ‘t ketoor op ’t Dal en ze heb voor deuze dag een zoôt werk verzet. Dank deervoor!

Ik wul in dut openingswoord niet allegaar oprakele wat ‘r beurd is ’t vorige jaar. Dat heb iederien leze kennen in ons prachtige jaarboek. Alle verslage van de vereniging en de stichtinge en commissies stane deerin. Deer zien je weer d'rs hoeveul werk ‘r verzet wordt deur iederien. Deur al die vraiwilligers, ieder met z’n oigen telente en op z’n oigen menier. Ik wou graag al die mense bedanke voor hullie inzet! En toch... drie dinge wul ik graag noeme. Op de vorige Westfriezedag vertelde ik over de nuwe-ledewerf-actie. Sinds die dag benne d’r 210 nuwe leden bai kommen. En dat is te danken an uw inzet! Zodoende is ons ledetal op poil bleven. Want ‘r valle ok veul lede weg, deurgaans vanwege leeftoid en gezondhoidsprebleme. Dat ik doen toch weer een beroep op u en op alle lede. Praat over ’t genoôskap, leit ’t jaarboek zien, de Vierkante, vertel wat ‘r allegaar beurt an mense die een warm hart hewwe voor West-Friesland. Wai doene ons best, en u ok, deer gaan ik vanuit!

't Tweide weer ik 't effies over hewwe wul, is ’t merakele succes van ’t Westfrieslandspel, dat hier vorig jaar presenteerd werd. Drie keer benne d’r extra spelle besteld. Ik skat dat half West-Friesland ’t onderdehand al speuld heb. En met plezier! De geskiedenis en de cultuur - ’t oigene - van ons gebied heb de belangstelling van heêl veul mense. Dat is goed. Want al weet je wat van de streek weer of je weune, den waardeer je ’t gebied, de doik, ’t water, ’t landskap en den gaat ’t je an je hart.
Die belangstelling was ‘r ok bai de zake die ’t genoôtskap organiseerde: lezinge, cursusse, de streekmiddage, ‘t jaarboek. En dat jaarboek vierde ok een jubileum. ’t Was de 75e uitgave dut jaar. De eerste ziet ‘r zo uit, de 75e zo: puur zô’n verskil vezelf. ‘t Jubileum hewwe we vierd in ’t Streekarchief. Deer was ok een kloine tentoônstelling over 75 jaarboeke.

’t Derde heb ok te maken met de interesse van de mense voor dut gebied. Ik denk met veul plezier terug an de mooie gedachte van ’t Noordhollands Dagblad om een wandeltocht over de Omringdoik te houwen. Noh, dat hewwe we weten. Oigelijk heb ons bestuurslid Netty Zander ’t douwtje geven voor die tocht! Vlede jaar al zee ze: de doik is 25 jaar mônument. Zalle we dat viere? En vierd hewwe we ’t die twei weke van ’t zeumer. Met honderde lopers en met duizende lezers die ’t wel en wee van de tocht in de krant volgde en op de site zage. D‘r was een zoôt wel en oigelijk hêlegaar gien wee die dage. Lope, prate, koike en luistere - en vooral geniete van de doik en ’t landskap.

Beste mense, we koike vooruit! Ankend jaar, in 2009, bestaat ‘Historisch Genoôtskap Oud West-Friesland, 85 jaar. Dat gedenke we! Hoe? Een paar dinge benne al bekend. Een nuwe verjaarskelender is in de maak. Die hiet: Markant West-Friesland. Twaalf markante zake neme we op de korrel. Op de kelender komme foto’s, roime en uitleg over die onderwerpe. De presentatie is op zaterdag 7 maart in Hauwert. En dat is den ok metien ’t begin van ’t jubileumjaar.
In april wordt ’t teneêlstuk Aarsom met de wiele opvoerd: teneêl met liedjes. In Abbekerk. ’t Gaat over verandering, dat dat past goed bai 85 jaar genoôtskap. Verder benne d’r planne voor een West-Friese rapsodie met allegaar West-Friese liedjes d’r in.
De commissie Geskiedskroiving zal, as alles goed verloopt, twei boeke uitbrenge: ien over de verdwenen middenstand en ien over de agrarische geskiedenis van oôstelijk West-Friesland. In ’t Westfries Museum zal een tentoônstelling komme over de winkels die wegraakt benne, ik hoop dat we die ’t are jaar met de Westfriezedag bekoike kenne. Meer gedachtes worre uitwerkt. In ’t Vierkant en op de site is strakkies alles te lezen!

We koike vooruit! In oktober benne d’r twei middage, ien in Skagen en ien in Wadway, weer verhale over West-Friesland verteld worre. Op 18 oktober is ‘r een excursie langs drie dwangburchte, onder loiding van Netty Zander. De najaarsstreekmiddag is op zaterdag 1 november en die wordt houwen in De Halve Maan in Bovenkarspel. Lede van de stichting Creatief Westfries zalle deer optrede met verhale, roime en liedjes over de doik. Jullie leze deer alles over in ’t nuwe Vierkant. ’t Bestuur is in de weer met een nuw beloidsplan voor de kommende vier jaar. D’r benne planne om onze website te veranderen en leesbaarder te maken. We gane vol goeie moed op nei 2009: een feistjaar. ’t Genoôtskap beroikt de leeftoid van de zeer sterken as een krachtige vereniging die de geskiedenis en de cultuur van West-Friesland hoog houdt!

Beste mense, we hewwe een goed jaar achter ons. Ik wul m’n bestuurslede bedanke voor hullie vertrouwen, voor steun en sturing. Want samen benne we an ’t werk, met mekaar voor mekaar!
Hiermee open ik de vergadering.

----------------------------------------

Speech van gedeputeerde SASCHA BAGGERMAN op de Westfriezendag 6 september 2008.

Dames en heren,

De provinciale plannen voor de Westfriese Omringdrijk.
Bij de start van de vernieuwing van het terrein van de Nuwendoorn werd mij gevraagd daarover vandaag iets te zeggen. Dat doe ik graag.

Uw genootschap houdt zich al vele jaren bezig met de Westfriese cultuur. Van dialecten tot geschiedschrijving en van monumenten tot landschap - u zet zich ervoor in. Als gedeputeerde Cultuur ben ik daar uiteraard blij mee.

Vandaag staat tijdens uw jaarvergadering de Westfriese Omringdijk centraal. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat de Omringdijk tot provinciaal monument werd verklaard. Het eerste provinciale monument van Nederland! De verjaardag van de dijk is niet onopgemerkt gebleven. Zo werd er bijvoorbeeld een zomercolumn aan de dijk gewijd in het Noord-Hollands Dagblad, waarin bijzondere verhalen zijn terug te lezen.

De dijk leeft, maar is tegelijk ook in gevaar. Verschillende ruimtelijke opgaven als dijkdoorsnijdingen van wegen, dijkverzwaringen vanuit veiligheidsoogpunt en ruimtelijke ontwikkelingen aan de voet van de dijk, leiden ertoe dat het uiterlijk van dit provinciaal monument snel aan het veranderen is. Er is in 25 jaar dan ook al veel veranderd. Dit vraagt om een visie op de dijk. En die hebben we!

Komende week zullen Gedeputeerde Staten de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur op de Kaart’ vaststellen, met daarin ons cultuurbeleid voor de komende vier jaar. In die cultuurnota geven wij aan een programma te ontwikkelen voor dijken. Dijken zijn bij uitstek getuigen in het landschap van de strijd tegen het water in onze provincie. De komende jaren zetten wij actief in op integrale programma’s rondom de Westfriese Omringdijk en ook rondom de IJ-dijken. De programma’s richten zich op behoud en ontwikkeling van de dijk en op het vergroten van de aandacht door het organiseren van publieksactiviteiten en educatieve activiteiten.

Maar we kunnen dit programma niet alleen uitvoeren. En dus zullen wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met lokale overheden en andere organisaties die de Westfriese Omringdijk een warm hart toedragen, zoals ook uw genootschap dat doet.

Behoud:
De dijken hebben weliswaar een provinciale monumentenstatus, maar zijn hiermee nog niet behouden voor de toekomst. De monumentenstatus beschermt de dijk fysiek, maar er is ook nog zoiets als een immateriële waarde. Zo herbergt de dijk vele verhalen en gewoonten die de geschiedenis van West-Friesland vertellen. Komende jaren willen we ook hieraan aandacht besteden door een culturele biografie te laten maken van de Westfriese Omringdijk. Daarnaast zijn wij voornemens om de dijk als provinciaal belang op te nemen in onze op te stellen Structuurvisie.

Ontwikkeling:
We willen de dijk weliswaar het liefst behouden, maar dit kan niet ten koste gaan van andere ontwikkelingen. Om de kwaliteiten (zowel materieel als immaterieel) van de dijk te kunnen behouden, willen we op een verantwoorde wijze ruimtelijke opgaven op en rondom de dijk laten plaatsvinden. Hiervoor willen wij onder meer onze culturele planologie-gelden inzetten. Op die manier willen we de dijk behouden door een verantwoorde ontwikkeling.

Toegankelijkheid:
Naast behoud en ontwikkeling, willen wij meer aandacht besteden aan het toegankelijk maken van de dijk. Te denken valt aan culturele activiteiten op of rondom de dijk, maar ook aan toeristische activiteiten. Er gebeurt op dit gebied al zeer veel. Het is dan ook absoluut niet onze bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden; we willen ons meer richten op het koppelen van reeds bestaande activiteiten. Dit jaar hebben we Kunst en Cultuur Noord-Holland gevraagd om voor het onderdeel ‘toegankelijkheid’ van ons toekomstige programma een plan van aanpak te maken. Hiervoor maken zij een inventarisatie. Verder willen wij bijvoorbeeld grote publieksmanifestaties koppelen aan de Westfriese Omringdijk. Zo kan De Karavaan de komende jaren de Westfriese Omringdijk aandoen en kunnen activiteiten binnen De Karavaan gekoppeld worden aan het landschap of aan de geschiedenis.

Hoe het programma er verder uit zal gaan zien, zal begin volgend jaar bekend worden bij het ingaan van de nieuwe cultuurnotaperiode.

Dames en heren, het doet mij bijzonder goed om te merken dat de Westfriese Omringdijk op verschillende niveaus leeft. Met het programma Dijken zijn wij van plan de verschillende initiatieven samen te brengen en samenwerking te stimuleren. Wij zouden daarom de komende jaren ook graag een beroep doen op uw expertise en op deze manier de Westfriese Omringdijk, en de bijzondere betekenis die deze dijk voor ons heeft, te kunnen behouden.
Ik ben blij dat ik hier onze plannen heb kunnen toelichten.

Dank u wel.