Inpakploeg aan het werk.
Op vrijdagochtend 12 december zijn alle nieuwsbrieven, verzoeken om contributiebetaling en kerstkaarten ingepakt. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers zorgde ervoor dat alles vlot in enveloppen gestopt werd. Op de kerstkaart prijken dit jaar een foto en een gedicht over de Westfriese Omringdijk. Dit in verband met het feit dat de dijk in 2008 25 jaar provinciaal monument is. De kaart wordt verstuurd naar al onze vrijwilligers en relaties.

Foto 1: Inpakkers aan het werk, v.l.n.r. Jan de Reus, Margreet de Reus, Aafje Otter, Piet Dikstaal en Henne Dekkers.
Foto 2: V.l.n.r. Henne Dekkers, Nel Renooy en Leny Langedijk.

Kaarten te koop!
Het is mogelijk de kerstkaart én de kerstkaart van 2007 (de molen) te kopen. Uiteraard zonder nieuwjaarswens. De beide kaarten worden hieronder afgedrukt.
Inlichtingen bij het secretariaat.Gedicht op de kaart van 2007.

Geef me de ruimte

Zien je de zoevende wieke, in een gestadige gang
zo staat de môlen in ’t landskap, honderde jare al lang.
Baken voor boere en bouwers, werkend met water of graan
rondom de môlen is ’t open, wieke die kroige ruim baan.

Geef me de lucht en de ruimte
geef me de waaiende wind
den zal ik went’le en draaie
den is ’r niks wat me bindt.
Geef me de lucht en de ruimte
licht nou de vang, leit me gaan
nou zal ik werke en male
dat is ’t môlenbestaan!

Hoor je de wieke zacht zinge, lied van ’t krakende hout
wachter bai sloôt en bai rietskoôt, waker zo sterk en vertrouwd.
Voel je de kracht van de môlen, jij ben’ as mens nou zo kloin
wieke doen jage en jachte, zinge dut eêuwig refroin:

Geef me de lucht en de ruimte
geef me de waaiende wind
den zal ik went’le en draaie
den is ’r niks wat me bindt.
Geef me de lucht en de ruimte
licht nou de vang, leit me gaan
nou zal ik werke en male
dat is ’t môlenbestaan!


----------------
Gedicht op de kaart van 2008.

Hé dijk

Hé dijk, als jij zou kunnen praten, wat zeg je dan over je eigen lijf?
Hoe jij het kille water haatte of is zoiets bij dijken buiten kijf?
Vertel je over het verleden, over het oude land, de Zuiderzee?
Of over dorpen, over steden en over akkers en het bonte vee?

Hé dijk, als jij zou kunnen zingen, welk wervelend lied kwam er dan uit je mond?
Een ode vol herinneringen aan werk en strijd om nieuwe, goeie grond?
Of is ’t een wijs over seizoenen, over de wind die langs je flanken streelt,
over het wijdse, vlakke, groene, over het landschap dat echt nooit verveelt?

Hé dijk, als jij zou kunnen schrijven, schreef jij in een gedicht of een sonnet
dat jij altijd jezelf wilt blijven, dat jij je tegen ’t nieuwe vaak verzet?
Of schreef je in hele lange zinnen historie van wel duizend jaar geleên,
van watersnood en weer beginnen, aan bouw met modder, paal en steen?

Hé dijk, ik weet: je kunt niet praten en zingen, schrijven, nee, dat lukt ook niet.
Dat heb ik heus wel in de gaten en daarom schrijf ik nu voor jou dit lied.
Want dijk, al zal ik jou nooit horen, je lichaam is bij iedereen bekend:
uit de West-Friese grond geboren werd jij ons allergrootste monument!

(Achterop)
Gedicht: Hé dijk, geschreven door Ina Broekhuizen-Slot
Foto Westfriese Omringdijk, gemaakt door Netty Zander
Uitgave: Westfries Genootschap