De mening van bestuurslid Joop van Diepen

Regelmatig komt de vraag weer aan de orde: hoe schrijf je ons gewest? Aan elkaar of los? Het Groene en het Witte Boekje schrijven beide West-Friesland voor. Deze rigide regel veronderstelt dat bij deze samenstelling het westelijk gedeelte van Friesland wordt bedoeld, zoals onlangs weer bleek in De Volkskrant waarin gewag werd gemaakt van "Noord-Holland en West-Friesland". Het is juist deze schrijfwijze die herhaaldelijk tot misverstanden aanleiding geeft bij mensen van elders in Nederland; vooral het bedrijfsleven hier in de regio is niet gelukkig met dit spellingsvoorschrift en pleit al jaren voor het woord Westfriesland. (graag refereer ik aan de recente oproep van de heer Piet Dekker in het NHD) . Hierbij is de provincienaam Friesland veel minder prominent aanwezig. Vergelijk ook West-Fries en Westfries. Dit appelleert m.i. aan de gevoelens van mijn streekgenoten: zij hebben geen enkele binding met Friesland! Een voordeel is overigens ook dat termen als Midden-Westfriesland, Oost-Westfriesland, enz. overzichtelijker zijn. Derhalve doe ik een oproep aan het Westfries Genootschap voortaan consequent Westfriesland en Westfries(e) te schrijven want wij laten ons toch niet de les lezen door enkele taalkundigen van elders; dit alles indachtig onze opstelling van Vrije Westfriezen: hoe we ons eigen gebied schrijven? Nou, dat-maken-we-zelf-wel-uit! O ja. Voor deelnemers aan Het Hoorns Dictee: val even van uw geloof af, want anders kost het punten!