Op zondagmiddag 9 november werd de bijeenkomst voor nieuwe leden gehouden in café Igesz in Schagen. Na de vertoning van de dvd Kijk op West-Friesland opende Ina Broekhuizen de middag. Zij informeerde eerst bij enkele nieuwe leden naar hun motieven om lid van het genootschap te worden. De belangrijkste reden bleek de behoefte aan kennis en informatie over allerlei aspecten van de historie.
Vervolgens schetste zij de doelstelling van de vereniging en ze ging in op de jaarlijkse activiteiten en de plannen voor 2009. Daarna was het woord aan de vertegenwoordigers van de stichtingen en commissies. Zij vertelden over doelstelling en activiteiten. In de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en het informatiemateriaal te bekijken.
Als afsluiting werd het Westfrieslandspel gespeeld onder leiding van Gerda Wester. Een informatief uur, waarin weer heel wat geleerd werd over deze streek. Rond half vijf werd de middag afgesloten.

Foto 1: Barbara Donker en Hans van Kampen vertegenwoordigden in kostuum de commissie Kap en Dek.
Foto 2: Jaap Raat vertelt over de activiteiten van de commissie Geschiedschrijving.