DOOR ADAM LANDMAN

SCHAGEN - Het is de Week van de Geschiedenis. Voor het Westfries Genootschap een mooie gelegenheid om hierop in te haken. Wat is er mooier dan met verhalen uit West-Friesland gehoor te geven aan het thema van de week: Verhalen van Nederland. De verhalen over de geschiedenis van mensen en gebeurtenissen uit je eigen gebied zijn natuurlijk het meest aansprekend. In het Nieuwe Slot in Schagen traden zondagmiddag een aantal vertellers aan en de publieke belangstelling was enorm.

Het Nieuwe Slot was al gauw vol, maar het plein daarvoor ook nog. En weer bleek dat er veel mogelijk is bij de Schager horeca rond de markt. Waarop Peetoom de zaak opende en er zodoende op twee plaatsen kon werden geluisterd. Daardoor werd de geplande afwisseling in het programma noodgedwongen wat geweld aangedaan.

Zo werden in het Slot eerst de verhalen verteld over geschiedkundige feiten. Klaas Bant over zijn stamboomonderzoek in de familie Smeuïge gegevens over een terechtstelling in Winkel en over het zwarte schaap van de familie, Isack Band. Hans van Kampen vertelde over het beeld van St. Joris en de draak op de kerk van Spierdijk. Over de boer die zichzelf door hard werken zich zelf wist op te werken tot een aanzienlijk man met het devies: geld en mest heeft een boer nooit te veel. Vooral de opbouw van die verhalen, geïllustreerd met beelden op een beamer, maakten dat het publiek zeer geïnteresseerd bleef. Als je de feiten uit de geschiedenis van deze streek met de West-Friese inslag gaat benaderen volgt er als vanzelf vaak een nuchtere beschouwing die de toehoorders doet glimlachen of in schateren uit doet barsten.

Deze verhalen werden eerst bij Peetoom verteld. Elly Druif over de opgraving van twee skeletten uit ca. 2000 voor Christus. De mensen hadden geen zoetigheid dus ze hadden nog een gebit zonder gaatjes. Het lied over een eigenzinnige boer bij Oostwoud die zelf een watermolen bouwde. Een ijzingwekkend horrorverhaal van Jan Pannekeet, verteld door Anita Vis. Henk Kok verhaalde over een jongeman op vrijersvoeten die in plaats van zijn geliefde met twee handen te omvatten een geintje dacht uit te halen met schrikdraad. En zijn kostelijke voordracht van de geschiedenis van Alida Adel, een gedicht van Jannie Ham-Dekker. Anja Zander zorgde waar nodig voor de begeleiding op accordeon en intermezzo’s.

Ina Slot en Joop Schouten die de organisatie in goede banen probeerden te leiden konden tevreden zijn. Het Peetoom-personeel werkte mee door fluisteren z’n werk te doen, zelfs de koffiemachine leek wel wat zachter te malen.

Bron: DE SCHAGER COURANT VAN 20 OKTOBER 2008.


Klaas Bant geeft uitleg over zijn stamboomonderzoek.