Westfrieslandprijs voor Agrarische Natuur Vereniging

De Westfriezendag, gehouden op 6 september, werd een geslaagde dag. Bijna driehonderd leden woonden de jaarvergadering bij en lunchten in schouwburg Het Park. Tijdens de lunch hield de Hoornse burgemeester O. van Veldhuizen een korte toespraak en hij overhandigde aan Ina Broekhuizen een cadeau: een nagelnieuw exemplaar van de West-Friese vlag!

De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer West-Friesland kreeg de Westfrieslandprijs 2008. De prijs, die bestaat uit een bedrag van 1500 euro en een oorkonde, werd uitgereikt tijdens de jaarvergadering. Met het toekennen van de prijs sprak het genootschapsbestuur haar waardering uit voor de activiteiten van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANV). Die activiteiten variëren van weidevogelbeheer en aanplant van hoogstamfruitbomen tot ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Nieuwste actie is de instelling van het gruttofonds, dat als doel heeft de grutto (meer) te laten nestelen in deze regio. ANV-voorzitter Koos Groot uit Hauwert kreeg de prijs uit handen van Ina Broekhuizen, voorzitter van het Westfries Genootschap. De Westfrieslandprijs werd voor de dertigste keer uitgereikt. Voor het eerst gebeurde dat in 1979, die prijs ging naar dialectdeskundige Jan Pannekeet. Sindsdien hebben vele instellingen en particulieren de prijs ontvangen. Alle hebben gemeen dat zij zich inzetten voor cultuurbehoud, historisch besef en het ontwikkelen van initiatieven die passen bij de doelstellingen van het genootschap.

Omringdijk
De jaarvergadering en het programma eromheen stonden in het teken van de Westfriese Omringdijk, die dit jaar een kwart eeuw provinciaal monument is. Sascha Baggerman, gedeputeerde van onder meer cultuur en welzijn, opende de vergadering. Zij vertelde over de provinciale plannen met de Omringdijk. Die betreffen niet alleen versterking en ontwikkeling, maar er wordt ook gekeken naar de culturele mogelijkheden van de dijk. Wellicht zal de Karavaan in 2009 de Omringdijk als locatie kiezen.
Voorzitter Ina Broekhuizen stipte in haar openingstoespraak een aantal gebeurtenissen uit het afgelopen jaar aan, maar ze keek ook vooral vooruit naar 2009. Dan viert het genootschap het 85-jarig bestaan met tal van activiteiten, waaronder de uitgave van een kalender en een tweetal boeken en de opvoering van een West-Fries toneelstuk (zie de openingstoespraak op deze site).

Na de vergadering droegen leerlingen van basisschool Het Koggeschip uit Medemblik zelfgeschreven daiku’s voor. Willem Messchaert, medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hield een inleiding over de historie van de Omringdijk, onder de titel ‘De Westfriese Omringdijk, een oude dame om van te houden’. De Westfriese Deurloupers- Sjaak Bos, Kees kraakman en Jan Steltenpool- zorgden voor een muzikale afsluiting van de ochtend. Zij zongen onder andere het lied ‘De groene guirlande’, een ode aan de dijk. Na de lunch waaierden de leden uit. Excursies naar Obdam, Wognum, Twisk, Edam en Wieringen stonden op het programma. Uiteraard was er ook een excursie die over de Omringdijk voerde.
Aan het diner namen ruim negentig personen deel. Ceremoniemeester Joop Schouten kondigde de optredens aan van Marijke en Jan Smit, Bregtje Buishand en Joop van Diepen. Zij brachten humoristische en ontroerende verhalen, rijmen en liedjes in het West-Fries. Rond negen uur eindigde de succesvolle Westfriezendag 2008.

Foto 1: Gedeputeerde Sascha Baggerman sprak de vergadering toe. Hier wordt ze bedankt door Ina Broekhuizen.
Foto 2: Bestuurslid Joop van Diepen wordt gehuldigd vanwege het feit dat hij 35 jaar bestuurslid is.
Foto 3: Uitreiking oorkonde Westfrieslandprijs 2008 aan bestuursleden ANV: Koos Groot, Mattie Knijn en Abel van der Velde.


Foto 1: Koos Groot, Mattie Knijn en Abel van de Velde met oorkonde en cheque.
Foto 2: Netty Zander met twee leerlingen die daiku's voordroegen.
Foto 3: Willem Messchaert hield een interessante lezing over de Omringdijk.
(foto's Ed Dekker)


Onderstaande foto's zijn ook gemaakt op de Westfriezendag.

Foto 1: De bus van Alpha Tours.
Foto 2 en 3: Doopsgezinde vermaning in Twisk.


Foto 1: De nieuwe vlag.
Foto 2: Bezoek aan Wieringen.