Koester het boek
Onder de noemer ‘Koester het boek’ hield voorzitter Ina Broekhuizen een toespraak bij de presentatie van het 75e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Zij wees op de waarde die dit jaarboek - en uiteraard ook andere boekwerken - heeft voor schrijvers en lezers. Als drager van kennis over de historie van West-Friesland, als informatiebron van allerlei West-Friese zaken, als kijkboek ook, vol beelden en kaarten.
De presentatie vond plaats in het Westfries Archief in Hoorn. Plaats waar het verleden van deze streek bewaard wordt en in die zin dus ook, net als het jaarboek, het geheugen van West-Friesland. Veel genodigden waren daar bijeen gekomen. Zij werden allereerst getrakteerd op een echte West-Friese jodenkoek met genootschapslogo. Dirk Dekema, directeur van het Archief, heette allen welkom. Vervolgens vertelde Ed Dekker, lid van de redactiecommissie, het een en ander over de inhoud van het jaarboek.
Het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw deel 75 overhandigde de voorzitter aan de heer Jos Bakker, voorzitter van de Archiefcommissie en gemeentesecretaris van Hoorn. In een boeiende toespraak ging hij in op de taak van het archief, op de gemeente als eerste overheid en op het waardevolle van het ‘eigene’ in een tijd van globalisering. Hij gebruikte hiervoor het woord ‘glocalisering’: het streek (of zelfs dorps- of buurt-) eigene wordt steeds belangrijker. Ook wees hij op het belang van de samenwerking tussen drie partijen die ook deze ochtend aanwezig waren: vereniging (liefhebbers van historie), professionals (het archief) en het bedrijfsleven (Deen).
Het jaarboek 2008 staat in het teken van 75 jaar. In een aantal artikelen wordt stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van West-Friese verenigingen en bedrijven. In het kader van dit thema hield de heer Fons Deen, directeur van Deen Supermarkten, een inleiding over de historie van zijn bedrijf. Aan de hand van een powerpoint presentatie met privé-foto's vertelde hij over de groei van de winkelketen: van de eerste winkel aan de Koepoortsweg tot de realisatie van de nieuwste zaken ‘over de dijk’ in Lelystad en Almere.
Voorzitter Ina Bak van Creatief Westfries feliciteerde het genootschap met het jaarboek en bood als presentje alle aanwezigen een tas aan. Ter gelegenheid van het jubileum was er voor iedereen ook een schrijfblok, met als verzoek om maar veel te noteren en te schrijven! Op naar de 100e uitgave van West-Friesland Oud & Nieuw!

Foto 1: Ina Broekhuizen met de eerste bundel en het 75e jaarboek
Foto 2: De voorzitter bedankt de leden van de redactiecommissie voor hun inzet, v.l.n.r. Ed Dekker, Ina Eilander, Maarten Timmer, Tom Wester en Bert Kölker
Foto 3: Dankwoorden voor de samenstellers van de kleine tentoonstelling: Klaas Bant en Bert Kölker.

(Foto's: Jaap Raat)

Inpakken en wegwezen
Op woensdag 2 juli werden alle jaarboeken ingepakt. Dat gebeurt steevast in de grote schuur bij Pieter de Boer in Zuid-Scharwoude. Een legertje van 24 man en vrouw stond klaar om de enveloppen te vullen. Ze werkten snel en doelgericht. Om 12 uur was de klus geklaard! Samen lunchen en daar kwamen de eerste ‘ophalers’ al aan om hun portie jaarboeken mee te nemen. Steeds meer bezorgers reden af en aan. Diezelfde middag werden al vele boeken bij de leden thuisgebracht. Voor een ieder brengt het boek veel leesplezier! Met recht: het visitekaartje van ons genootschap!


Foto 1: Links Gerianne Helder, rechts Jur Mellema, daarchter Aafje Otter, Klaas Renooy, Nel Renooy.
Foto 2: Aafje Otter, Jur Mellema, Alie Vis, Piet Dikstal
Foto 3: Joop Zutt en Piet Kleverlaan
Foto 4: Harold Bos, Leny en Cor Langedijk, Lia Lakeman en Pé van der Lee

(Foto's: Wim Broekhuizen)