Het Jaarboek van het Westfries Genootschap publiceert elk jaar de Bibliografie van West-Friesland. Deze bibliografie biedt een overzicht van verschenen publicaties die betrekking hebben op een of meer gemeenten die geheel of gedeeltelijk liggen binnen de Westfriese Omringdijk.
Het overzicht wordt samengesteld door het Westfries Archief te Hoorn en het Regionaal Archief te Alkmaar. Om de bibliografie zo compleet mogelijk te laten zijn, is het noodzakelijk dat de beide archiefdiensten op de hoogte worden gebracht van uitgebrachte publicaties. Auteurs of uitgevers worden verzocht een of beide archieven te informeren over nieuwe uitgave.
De Bibliografie van West-Friesland is van groot belang, vooral voor hen die meer informatie wensen over een bepaald onderwerp.

De redactiecommissie van het Jaarboek