De nieuwe wandelbrug.De nieuwe wandelbrug.

Op voorstel van werkgroep 'Ruilverkaveling De Gouw te Boek' van Stichting Projector van het Westfries Genootschap is een wandelbrug naar de 'Opmeerder Wuiver' tot stand gekomen. Met dank aan Landschap Noord-Holland. Bovenal mijn oprechte dank aan de agrariërs die het land pachten van het Landschap Noord-Holland. Zij hebben het goed gevonden dat mensen door hun vee lopen. Als eerste heb ik het pad volop genietend gelopen. Met een groot geluksgevoel liep ik door de open ruimte van West-Friesland, altijd weer een belevenis.

Opmeerder Wuiver.Opmeerder Wuiver.

Hoe troffen de eerste West-Friezen het veenlandschap aan toen ze rond het jaar 800 na Christus dit landschap weer introkken? Totaal anders dan nu. Het was een drassig gebied met een veenpakket van twee tot vier meter boven de zeespiegel, nauwelijks begaanbaar. Niet alleen door het vele kreupelhout, maar ook doordat het veen vol water zat. Dat veendek is 3000 jaar geleden ontstaan. Het water stroomde via veenrivieren naar zee. Het veenriviertje de Gouwe had net ten noorden van de A.C. de Graafweg zijn oorsprong. Het stroomde af naar het noorden. Op veenrivieren kwamen vele stroompjes uit, ze staan bekend als 'wuivers'. Op de Gouwe waren dat de Opmeerder Wuiver, de Groene Wuiver, de Korte Wuiver en de Aartswouder Wuiver. In de 10e /11e eeuw is de licht meanderende rivier de Gouwe door de West-Friezen uitgegraven en gekanaliseerd. Het werd de belangrijkste dwarssloot voor het afstromende water vanuit de hoger gelegen veenrug van Hoogwoud.

Opmeerder Wuiver.Opmeerder Wuiver.

Een wuiver werd een zijgrens van een ontginningsblok waarlangs later paden, kaden en wegen zijn aangelegd. Het woord '('t)wuiver', '('t)woiver', '('t)weiver' duidt op een waaierend, kronkelend stroompje. Een wuiver is meestal gesitueerd aan het eind van het dorp of dorpsgedeelte, dwars op de hoofdweg. Hij vormt de verbinding met het naburige dorp. Deze zijgrenzen van de ontginningsblokken waren tevens de bannegrenzen (de latere gemeentegrenzen). Voorbeelden zijn de Mienakker en de Korte Wuiver van de voormalige gemeenten Hoogwoud en Aartswoud. Deze zijn ooit later verhard als weg. Ook tussen Hoogwoud en Opmeer is de zijgrens zichtbaar, hier onverhard gebleven in het landschap: de Opmeerder Wuiver. De grenspaal is bij Hoogwoud/Opmeer te zien.

Grenspaal Hoogwoud / Opmeer.Grenspaal Hoogwoud / Opmeer.

De Gouw is de laatste verkaveling van West-Friesland. Door de veranderde inzichten en omdat er minder noodzaak was om te verkavelen dan elders in West-Friesland zijn vele authentieke landschapskenmerken behouden.

Opmeerder Wuiver.Opmeerder Wuiver.

Het pad is open van 16 juni t/m 14 maart. Wanneer de weidevogels nestelen is het gesloten.

Tekst en foto's: Netty Zander
Bron: o.a. Westfries Genootschap en A. Bouwens