De Westfriese Omringdijk siert de voorkant van het boek: De canon van West-Friesland, de geschiedenis van West-Friesland in 29 verhalen. Het boek werd donderdag 19 november op een feestelijke en vrolijke manier gepresenteerd in het Westfries Archief in Hoorn.

De gebakjes waren voorzien van een afbeelding van het West-Friese wapen.De gebakjes waren voorzien van een afbeelding van het West-Friese wapen.

Dirk Dekema, directeur van het archief, opende de bijeenkomst en bedankte een aantal mensen die meegeholpen hadden aan de totstandkoming van de canon. Vervolgens ging een professionele dirigent op tafel staan. Hij studeerde met de talrijke aanwezigen een West-Friese canon - op de melodie van Vader Jacob - in.

De tekst luidde:
Land en water, land en water
Binnendoiks, binnendoiks
Zo is oôs West-Friesland, zo is oôs West-Friesland
Oigen wois, oigen wois!

Gezamenlijk zingen van een canon onder leiding van een dirigentGezamenlijk zingen van een canon onder leiding van een dirigent.

Hierna ging Jos Leenders, samensteller van de canon, in op het nut en de waarde van het boek en van geschiedschrijving en - bestudering in het algemeen. Door middel van een quize werd de kennis van het publiek getest over de historie van het gebied. Aardig was dat iedereen een kleine vlag van West-Friesland kreeg. Door opsteken of laag houden van de vlag gaf men antwoord op de vragen. Winnaar werd Peter Snel uit Hoogwoud!

Welkomstwoord door Dirk Dekema van het Westfries Archief.Welkomstwoord door Dirk Dekema van het Westfries Archief.

Toen was het tijd voor de officiële presentatie. Het boek werd naar beneden gedragen door graaf Willem II. Maar... hij wilde het niet afgegeven aan genootschapsvoorzitter Ina Broekhuizen. Vijf kinderen uit Hoogwoud gingen hem met een knuppel te lijf en overmeesterden hem. Door hen gedwongen gaf hij dan toch eindelijk de canon van West-Friesland uit handen.

Dankwoorden en een boeket.Dankwoorden en een boeket voor v.l.n.r Vibeke Roeper (CENH, secretaris canoncommissie),
Jos Leenders (samensteller), Carla Voorendonk (beeldredactie) en Jan de Bruin
(voorzitter canoncommissie).

Ina bedankte de kinderen met zakjes dukaten en vooruit, ook de graaf kreeg een zakje. In haar toespraak noemde ze de canon een waardevolle schat, bedoeld voor alle West-Friezen. Ze eindigde met het gedicht Vraihoid.

Hiermee werd het officiële deel afgesloten. Velen gingen na de borrel met één of meerdere boeken naar huis. 'Ook meteen maar drie voor mijn zoons!' zei een van de aanwezigen. En zo moet het ook: de geschiedenis van West-Friesland vindt zijn weg naar de mensen!

Poster van het boek.Poster van het boek.

 

Toespraak van Ina Broekhuizen-Slot

Hoera, ik heb een schat!
Ja beste mensen, deze canon zie ik als een schat. Een schat vol wijsheid, toevertrouwd aan het papier in 29 verhalen. Verhalen over West-Friesland.
Verhalen over het land en over de mensen die er wonen. Want geschiedenis wordt gemaakt door mensen.
En die geschiedenis wordt naderhand beschreven door mensen.
En die beschrijvingen liggen hier, in het archief, kilometers papier.
En die beschrijvingen staan hier, in deze canon, ruim negentig bladzijden.

Ho!
Dit boek hoort niet in deze schatkist te blijven.

Het moet eruit! De wereld in! In ieder geval: de provincie in, West-Friesland in!
Ik hoop dat heel veel mensen dit boek zullen lezen.
Zodat de geschiedenis van deze streek bekend wordt.
Zodat de mensen die hier wonen en die beslissingen nemen, weet hebben van de waarde van dit gebied.
De waardes wat betreft landschap, sloten en wegen, hoogtes en laagtes, dijken en paden, wat betreft gebouwen, dorpen en steden, lintbebouwing, open landschap, molens, kerken, en stolpboerderijen, wat betreft tradities en dialect.

Weten!
Weten, daar komt het op aan. En punt 1 is: weten waar West-Friesland ligt!

Het is terecht dat de Westfriese Omringdijk, de prachtige grens van ons gebied, prominent op de kaft staat! Maar veel mensen weten nog steeds niet precies waar West-Friesland is en of zij er zelf wel in wonen. Ik stel daarom voor om bij iedere weg die over de dijk hier het land binnenkomt een bord te plaatsen. Wat daarop staat? Welkom in West-Friesland, natuurlijk met daarbij deze afbeelding! De West-Friese vlag of het wapen. Dan weten we tenminste waar we over praten!

En dan nu: ga!
Ga maar, wil ik zeggen tegen dit boek.

Ga naar de mensen, ga op pad! Strooi de verhalen rond! En bevorder daarmee het inzicht in de cultuur en de eigenheid van dit gebied. Want West-Friesland is een bijzondere streek, een amparte streek. Een gebied waar men van oudsher hard werkt en strijdt tegen het water. Om droge voeten te houden op vrije grond. Want vrijheid staat hoog in het vaandel van de West-Fries. Ooit zijn de weerspannige West-Friezen overwonnen door Floris de vijfde. Hij was de zoon van graaf Willem II, die vanmiddag even bij ons terugkeerde. Floris bouwde dwangburchten langs de rand van het gebied. Maar iets van die vrijheid zit nog steeds in de West-Friese bevolking. Vrijheid die samengaat met de liefde voor de landstreek!

Graag wil ik daarom afsluiten met een roim over die vrijheid.

Vraihoid

Oigen baas en droge biene
was de wens van de West-Frieze.
Nei, ze wouwe hullie grond en
ok d'r vraihoid niet verlieze.

Maar zô'n zeuven eêuwe leden
kwam graaf Floris hier te koik,
vocht en won en bouwde drekt toen
burchte langs de Omringdoik.

Deervan is nou woinig over
enkeld Radboud is nag heêl.
Da's in deuze vlakke streke
nag 't ienigste kesteêl.

En opheden zal gienientje
nag 'rs zukke burchte bouwe,
maar West-Frieze bloive altoid
groôt van land en vraihoid houwe!