Erkenning voor werk van tientallen jaren

Landelijk prijs voor commissie Kap en Dek

De E. Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten is toegekend aan de commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap. Deze landelijk prijs van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten 'Koningin Wilhelmina' wordt ter beschikking gesteld om het behoud, de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten te stimuleren. De prijs, die één maal per drie jaar wordt toegekend, bestaat uit een bedrag van 3000 euro, een onderscheiding en een draagstrikje. Op zaterdagmiddag 28 november is de prijsuitreiking in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar zal de commissie een presentatie van haar activiteiten verzorgen.

Gefeliciteerd
Bestuur van de commissie Kap en Dek, cursusleidsters, cursisten, oud bestuursleden, - medewerkers en - cursisten: van harte gefeliciteerd met deze prijs en de erkenning van jullie werk!

Prijs
Bij het afscheid van mevrouw Eef Bosch-van de Kolk als voorzitter van de Stichting Nederlandse Volksklederdracht 'Collectie Koningin Wilhelmina' in 1991 besloot het bestuur van de Stichting de Eef Bosch-van de Kolkprijs in stellen. Eef Bosch-van de Kolk heeft zich, als penningmeester, secretaris en voorzitter van de stichting, bijzonder actief ingezet voor het behoud van streekdrachten en het verspreiden van kennis daarover. Mevrouw Bosch overleed op 9 juni 2009 op 88-jarige leeftijd.

Juryrapport
De commissie Kap en Dek is door het bestuur van het Westfries Genootschap kandidaat gesteld voor de prijs. Een jury van drie personen geeft een advies over de toekenning aan het bestuur van de stichting. Enkele citaten uit het juryrapport volgen hieronder.

Motivatie
De Commissie Kap en Dek is actief sinds 1955. Doelstelling is het bevorderen van kennis van de streekdracht en historisch textiel, en het behoud en de studie daarvan. Ook stimuleert de commissie op diverse manieren het vervaardigen en dragen van het West-Friese kostuum met de hoofdtooi en historisch verantwoorde accessoires. Aan deze doelstelling wordt gestalte gegeven door het organiseren van activiteiten van uiteenlopende aard voor diverse doelgroepen.

Cursussen
Jaarlijks worden de volgende cursussen aangeboden:
     Kostuum naaien
     Kappen naaien
     Hullen plooien
     Boerenhoedjes opknappen
     Streeksieraden
Na afloop van de cursussen worden de resultaten geshowd in een kostuumshow. Op dezelfde dag vindt een veiling van antiek textiel plaats.

De commissie levert ook een bijdrage aan de cursus 'Kennismaken met West-Friesland', over de geschiedenis en cultuur van West-Friesland. Deze cursus wordt georganiseerd door het Westfries Genootschap voor leden en belangstellenden.

Advies
De commissie geeft advies aan particulieren, verenigingen en instellingen over uiteenlopende zaken op het gebied van streekkleding en accessoires. Doel daarvan is te stimuleren dat het kostuum op een verantwoorde manier wordt gedragen.

Onderwijs
De derde klassen van het voortgezet onderwijs nemen elk jaar deel aan het 'Rondje Cultuur', waarbij ongeveer dertig groepen leerlingen onderwijs krijgen over de geschiedenis en cultuur van West-Friesland. Een vast onderdeel daarvan is de presentatie van de streekdracht.
Daarnaast draagt de commissie bij aan incidentele projecten zoals onlangs het project 'Streekgeschiedenis' op het Martinus College in Stedebroec, voor ouders van leerlingen.

Museaal en Historisch textiel
In 1998 verscheen het hoek 'Aangekleed gaat uit', geschreven door Marianne Havermans-Dikstaal en tot stand gekomen in samenwerking met het Westfries Genootschap en de commissie Kap en Dek. Daaruit is de werkgroep museaal en historisch textiel voortgekomen. De werkgroep organiseert, onder begeleiding van Kap en Dek, bijeenkomsten voor medewerkers van diverse grote en kleinere musea in Noord-Holland, met thema's over verzamelen, tentoonstellen en behoud en beheer. Doel is de professionalisering van de (vaak vrijwillige) museummedewerkers door middel van kennisoverdracht en -uitwisseling, lezingen en museumbezoek. Ook de provinciaal museumconsulent is hier regelmatig bij aanwezig.

Schatten uit de kast
Een relatief nieuwe activiteit is de middag 'Schatten uit de kast', die sinds enkele jaren wordt georganiseerd in het Westfrisia Museum in Hoogwoud. Hierbij worden bezoekers in de gelegenheid gesteld hun bijzondere historische textiele bezittingen te laten beoordelen door een team van deskundigen. Ze krijgen daarbij advies over de materialen, behoud en beheer, datering en betekenis, en over mogelijkheden tot documentatie. Deze activiteit groeit snel en er is veel belangstelling voor.

Promotie
De commissie neemt regelmatig deel aan promotionele activiteiten en historische manifestaties, door in streekdracht aanwezig te zijn en te vertellen over de kleding. Recente voorbeelden zijn de Landbouwtentoonstelling in Opmeer, het Holland Flower Festival in Zwaagdijk en de Open Monumentendagen in Hoorn.

Kostuumshow
Een incidentele activiteit was de Kostuumshow die in 2005 werd georganiseerd voor de najaarsbijeenkomst van het Westfries Genootschap in Twisk, voor een publiek van enkele honderden belangstellenden.

De conclusie van de jury luidt als volgt.
De jury is van mening dat de commissie Kap en Dek de E. Bosch-van de Kolkprijs 2009 verdient vanwege de kwaliteit, originaliteit en variatie van haar activiteiten, waarmee uiteenlopende doelgroepen op verschillende niveaus worden bereikt: van particulieren tot verenigingen, scholieren en museummedewerkers.