Het Westfries Archief doet weer mee aan de Landelijke Archievendag. Dit jaar is het thema “Oorlog en Vrede“. De Historische Vereniging Oud Medenblick, de Vereniging Oud Stede Broec, de afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Stichting Westfriese Families verlenen hun medewerking aan deze dag. Verder zijn een viertal sprekers bereid gevonden een boeiend verhaal te houden over oorlogshandelingen waar West-Friesland of West-Friezen een rol in speelden.
Ook kinderen vanaf ongeveer 10 jaar zijn van harte welkom. We kunnen ze prachtige dingen laten zien in het archiefdepot.

De Landelijke Archievendag vindt plaats op 17 oktober van 10.30-16.00 uur in het Westfries Archief aan de Blauwe Berg 5c te Hoorn. Iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van West-Friesland is van harte welkom.

Programma:
10.30 uur    Opening. Informatiepunten genealogie en oud-notarieel archief gaan van start. Verder kunt u vanaf dit moment exposities en videomateriaal bekijken over onderwerpen die tijdens de lezingen 's middags worden behandeld.
10.30 uur De mini-kolfbaan wordt buiten in gebruik genomen.
11.30 uur Vertoning van een film over de Zouaven en de basiliek van Oudenbosch, de thuishaven voor de Zouaven.
12.00 uur Lezing Pim Brieffies over de Zouaven.
13.00 uur Lezing Peter Swart over de Engelse oorlogen.
14.00 uur Lezing Henk van Nierop over de Tachtigjarige Oorlog, toegespitst op de jaren kort na 1572.
15.00 uur Lezing Jan Bremer over de Inval van de Engelsen en de Russen in 1799.
De lezingen duren allemaal ongeveer een half uur.

Toelichting:
De afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Stichting Westfriese families zijn aanwezig om stamboomonderzoekers wegwijs te maken.

De historische verenigingen uit Medemblik en Stede Broec zijn aanwezig met een stand. U kunt informatie verkrijgen over de activiteiten van deze verenigingen.

Op de mini-kolfbaan kunnen bezoekers onder deskundige begeleiding op een speelse manier kennismaken met de oude kolfsport, die tegenwoordig vooral in West-Friesland wordt bedreven.

Op de studiezaal is gedurende de gehele dag oud filmmateriaal te bekijken.

Er is natuurlijk ook gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van het Westfries Archief.
Tijdens rondleidingen is o.a. de vorig jaar gerestaureerde handschriftkaart van Dou weer te zien. Een ander topstuk, de kostbare Stedenatlas van Blaeu, is ook terug van het restauratieatelier en zeker het bekijken waard.

Alle activiteiten worden u kosteloos aangeboden.

Bossu, 1573