We nodigen u uit voor de cursus “Kennismaken met Westfriesland” op 7, 14, 28 oktober en 4 november.

Tijdens de 4 avonden worden er uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en historie, zoals: het ontstaan van Westfriesland, de stolpboerderij, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.

Deze cursus wordt gegeven door Joop van Diepen, Ina Broekhuizen, Netty Zander, Gerian Helder en Joop Schouten.

Plaats: Timmermansgildehuis, Dal 3-achter te Hoorn
Tijd: 20 - 22 uur
Kosten: € 30,-- per persoon, inclusief koffie/thee

Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor Westfriesland.
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met het secretariaat:
telefoon 0229-217121.