Tijdens de najaarsstreekmiddag, die gehouden wordt op zaterdag 7 november, zal het Noord-Hollands Ouderen Orkest de Westfriese Rapsodie uitvoeren. Een premi�re! De rapsodie wordt gecomponeerd door Pieter Heertjes uit Nieuwe Niedorp. Het muziekwerk is samengesteld uit een achttal West-Friese liederen. Er is één oud, nogal gedragen, lied bij. Ook na intensief speurwerk zijn we er niet in geslaagd te achterhalen wie hiervan de schrijver en de componist zijn.
Onze vraag is: kent u dit lied en kunt u ons vertellen wie de makers zijn?
Graag een telefoontje naar het secretariaat: 0229 - 217121.
Dan kunnen de namen vermeld worden op het programma!

West-Friesland

Grootse luchten, wijde verten, molens, dijken, zwartbont vee
Boogaards, akkers, golvend koren - van ’t IJsselmeer tot aan de zee
Wind en zon op boerenerven en een vaart met ruisend riet
Stoere mensen, blonde kind’ren, dat is wat West-Friesland biedt!

Vrije mannen, flink en vaardig, wars van dwang en fris van geest
Op de zelf gewonnen gronden altijd eigen baas geweest.
Houdt uw taal, houdt uwe zeden en verzaak uw landaard niet
Vrij en ruim en fris en eerlijk, dat ieder zo West-Friesland ziet!