De presentatie van de kalender vond plaats in het kerkje van Hauwert.

Ons jubileumjaar is geopend met een gezellige bijeenkomst in het witte kerkje van Hauwert. Daar kwamen op zaterdag 7 maart ruim zeventig belangstellenden bijeen voor de presentatie van de nieuwe verjaardagskalender Markant West-Friesland. Het werd een geanimeerde ochtend met woord, beeld en muziek. De foto’s van de voorkanten van de kalenderbladen werden getoond, de bijbehorende gedichten werden voorgelezen, alsook de informatie over de onderwerpen. Anja Zander en Jan Brugman zorgden voor de muzikale franje. Oud-voorzitters Volkert Nobel en Klaas Bant kregen de eerste exemplaren van de kalender aangeboden. Beiden gingen in op de geschiedenis van het genootschap en ook feliciteerden ze bestuur en leden met het 85-jarig bestaan. Hieronder de toespraak die voorzitter Ina Broekhuizen hield.

'Goedemorgen allemaal',
Namens het bestuur van het WFG heet ik u allen hartelijk welkom hier in het witte kerkje van Hauwert. Welkom aan de leden van ons genootschap, de ereleden, de samenstellers van de kalender, de schrijvers, de fotografen en andere belangstellenden. Vandaag presenteren we de nieuwe verjaardagskalender van het genootschap én deze bijeenkomst is tevens het startsein voor de activiteiten t.g.v. het 85-jarig bestaan van de vereniging.

We zitten in Hauwert - net als tien jaar geleden bij ons 75-jarig jubileum. Weer in Hauwert. Waarom toch in dit mooie dorp? Eind 1923 hield de gemeentesecretaris van Hoogkarspel op uitnodiging van het Departement Hauwert van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een inleiding waarin hij de verrommeling van West-Friesland aan de kaak stelde. De taal van ’t land wordt al minder sproken, kap en dek gane in de kast, bakwagens op de brandstapel. Zijn woorden zijn niet aan dovemansoren gezegd. In augustus 1924 wordt in hotel De Roskam in Hoorn het Historisch Genootschap Oud West-Friesland opgericht.
De nieuwe kalender werd door Ina Broekhuizen aangeboden aan de oud-voorzitters Volkert Nobel en Klaas Bant.

En hoe is het nu, anno 2009? We komen niet met de bakwagen naar Hauwert, we spreken het dialect minder dan ooit, het kostuum en de hoofdtooi wordt in het dagelijks leven al lang niet meer gedragen. Maar... in Schagen wordt volgende maand het nieuwe Rijtuigmuseum geopend, waar gerestaureerde koetsen en wagens te bewonderen zijn, op de kalender staan twaalf gedichten in het West-Fries, u werd hier verwelkomd door twee mensen in kostuum, zij zijn de representant van tientallen mensen die het kostuum met ere dragen. Weg zijn deze elementen na 85 jaar dus niet! Integendeel, ze worden gekoesterd en getoond, er wordt in geschreven en gezongen.
Oud-voorzitter Nobel kijkt terug op 85 jaar
genootschapshistorie.


In Hauwert zijn we te gast vandaag. Op uitnodiging van het Historisch Genootschap Hauwert, bij monde van voorzitter Koos Groot. Hauwert, het dorp van Jan Koster, het karakteristieke dorp met zijn stolpen en zijn kronkelige dorpsweg. Hauwert, de woonplaats van een van onze eerste bestuursleden, meester Ruyterman, hoofd van de school hier. U kunt zijn plaquette vinden in het huis hier voor aan de straat. Ik ben blij dat we hier in Hauwert samenzijn. We kijken niet alleen achterom deze ochtend, maar vooral ook vooruit. We staan aan het begin van een mooi jaar. Vrijwel iedere maand is er een activiteit. Vandaag de presentatie van de nieuwe verjaardagskalender. Markant West-Friesland hebben we hem genoemd. En in dit product komen drie aspecten samen: beeld, informatie en West-Friese gedichten. De kalender is dan ook tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen mensen van de stichting Projector, de stichting Creatief Westfries, de redactiecommissie en een afgevaardigde van het bestuur. Respectievelijk: Klaas Lageveen, Anja Zander, Peter Smit en ikzelf. We hebben prima samengewerkt, ’t was een hele klus, maar nu ligt er dan ook een prachtige kalender. De kalender bevat twaalf bladen met de twaalf belangrijkste kenmerken van ons gebied. Stolpen, water, de Omringdijk, folklore, musea enzovoorts. Op ieder blad een viertal foto’s, een gedicht in het dialect en informatie over het onderwerp: tezamen een mooie mix van beeld en woorden. Het is een bewuste keus om juist deze kenmerken onder de aandacht te brengen. Zij vertegenwoordigen de eigenheid van West-Friesland, zij vertellen iets over de historie van deze streek, over het ontstaan, de bewoning, het leven en werken en niet te vergeten de cultuur. De fotografen en de schrijvers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van ‘Markant West-Friesland’ dank ik van harte.

Vice-voorzitter Gerian Helder bedankt alle schrijvers: v.l.n.r. Gerian Helder, Riet Wever, Geertrui Gutter, IJs Broers, Siem de Haan, Ruud Schouten, Bregt Buishand, Tom Wester, Cor Meurs, Ant Hemmer, Peter Smit (in de bank) en Ina Broekhuizen.

Het Westfries Genootschap heeft in die 85 jaar illustere voorzitters gekend. Twee oud-voorzitters zijn hier aanwezig en ik wil graag aan hen de beide eerste exemplaren van de kalender overhandigen. Juist aan jullie, als dragers en voortrekkers, wil ik deze kalender graag overhandigen.
Harold Bos overhandigt bloemen aan Ina Broekhuizen, onder toeziend oog van (v.l.n.r.) Wim Broekhuizen, Netty Zander, Ruud Schouten, Tom Wester, Ed Dekker, Cor Meurs, Ant Hemmer, Klaas Lageveen, Peter Smit en Anja Zander.

(foto's Theo Mes)