Openingstoespraak door Ina Broekhuizen.

Beste mense, vriende en vriendinne van 't Westfries Genoôtskap

Zo mag ik jullie toch wel noeme, denk? Want alleman die hier zit, heb toch hart voor West-Friesland en voor de oigen dinge van deuze streek. Mooie plaatjes van ons gebied hewwe we net zo passies zien kend, ze benne allegaar maakt deur Netty Zander. Names 't bestuur van 't Westfries Genoôtskap zou ik zegge wulle:
welkom, van harte welkom allegaar op deuze gastdag, de Westfriezedag 2010!

Welkom an onze erelede, an onze lede van verdienste, an de mense die we speciaal noôd hewwe voor vedaag en an alle lede die in kostuum deuze dag luister bai zette. Een roik gezicht! 't Kostuum is een waardevol deêl van de cultuur van West-Friesland. Met veul liefde maakt, met zoveul zurg antrokken en nou lope jullie d'r terecht heêl groôsk mee te pronken! Mooi!

Ok dut jaar misse we mense. Bekende gezichte, trouwe lede. Ze benne d'r gien meer. Met name noem ik onze lede van verdienste, die dut jaar overlede. Twei skroivers benne 't, ieder met een oigen talent, de ien maakte roime en verhale, de aar op skreef heêl veul en goed over de geskiedenis, vooral van de Zijpe. 't Benne Gré de Reus, of wel Margreet van Hoorn, uit Hoorn en Piet Dekker uit Schipluiden, geboren in Sint Maartensbrug. We gedenke met eerbied en dankbaarhoid alle lede die dut jaar overleden benne.

D'r benne vedaag ok nuwe lede op onze jaarvergadering. Die hewwe we venochend ontvangen bai een amparte tafel in de hal. Die nuwe lede wul ik speciaal welkom hete. Ik hoop dat jullie je gauw thuisvoele binnen de vereniging. Welkom ok an wethouwer Roger Tonnaer van de gemeente Hoorn.

Beste mense, we hewwe een bedroivig jaar had. Niet enkeld 't genoôskap, maar ook de stichtinge en commissies. Twei wul ik hier ampart noeme.
In de eerste plaas de commissie Kap en Dek. In november vlede jaar kreeg deuze commissie de landelijk E. Bosch- van der Kolkprois. De uitroiking beurde in 't Openluchtmuseum in Arnhem. Met een bus vol West-Frieze, de meiste in kostuum, ginge we d'r op an. De prois is bedoeld as waardering voor de menier weerop 'de commissie werkt an 't behoud, de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten'.
De prois bestond uit een geldbedrag en een mooi insigne. Dat loit op de tafel van oôs genoôskip in de hal. Voorzitter Barbara Donker heb vedaag 't draaginsigne opspolden. Bestuurslede van deuze commissie effies staan gaan: hulde!

Den is 'r ok een stichting die dut jaar feist viert! Dat is de stichting Creatief Westfries. Ze bestane 25 jaar! Dat viere ze met een nuw liedjesboek, met een mooie middeg vedaag in de voiling in Blokker en met Skroivendevort-loif in deuze skouwburg op 10-10-10: 10 oktober 2010. Deuze stichting doet een zoôt om ons dialect te bewaren en te gebruiken. Bestuurslede en redactielede van Skroivendevort, wulle jullie effies staan gaan? Van harte fielseteerd!

Wat 't genoôtskap anbelangt, deer wul ik een paar dinge over zegge. Eerst de West-Friese vlag. Je ziene 'm hier hangen! Samen met de gemeente Hoorn hewwe we 't plan maakt om deuze vlag en 't wapen van West-Friesland registrere te leiten bai de Hoge Raad van Adel. Alle rade van de gemeentes in West-Friesland moste eerst 'ja' zegge teugen dut plan. Want zai besture West-Friesland, want 'r d'r is vezelf gien ampart West-Fries bestuur. Ze hewwe nou zowat allegaar 'ja' zoid. Dat we hope van de herfst een kloin vlaggefeisie te vieren. Iederien ken vedaag een West-Friese vlag bestelle. As 'r een zoôt bestellings binnenkomme, den gane we 'm make leite in Dokkum. Bai onze tafel in de hal legge pepiere weer je je bestelling opskroive kenne. Trouwes: hè-je al keken bai die tafels? Deer is heêl wat te zien en te koop!

Ok wul ik 't effies hewwe over onze website. Dat is vezelf een pracht! En zowat alle weke worre d'r nuwe dinge op plaast. Artikele uit boeke en jaarboeke, nuws, Binnendoiks. Vlede week is 'r een nuwe rubriek kommen, die hiet Omringdoik met nuws over de Westfriese doik. Voor die rubriek ken iederien verhale en foto's over de doik insture. Alle maande plase we een verhaal en de mooiste doikfoto.
Alle dage stane d'r op de site zes vrage uit 't mooie Westfrieslandspel. Je kenne 't goeie antwoord anklikke en den zien je drekt of je goed kôzen heb.
D'r komme een zoôt mense koike op onze soit. In augustus ware dat 'r dik 13.000!

Ik koik vooruit!
D'r komt een nuwe boekeserie onder de naam: Westfriese Historische Reeks. De commissie Geskiedskroiving zet 'm deer voor in en 't genoôtskap geeft de reeks uit in samenwerking met uitgeverai Waanders uit Zwolle. De eerste drie dêle gane over de agrarische geskiedenis van oôstelijk West-Friesland. 't Eerste deêl, dat gaat over de bolleteêlt, zal deuze herfst presenteerd worre. Jare leden al was duidelijk dat 'r nag woinig skreven is over de historie van boere en tuinders rond die toid. We benne bloid dat deer met 't verskoinen van deuze wetenskappelijke boeke verandering in komt.

Ok hewwe we planne voor een kinderboek met verhale rond de Westfriese Omringdoik. Dat boek kroigt de naam 'Gehoime van de doik'. 't Benne gebeurtenisse uit vroeger toid, die deur kinderoge bekeken worre. We hope dat dat boek 't kommend jaar verskoine zal!

In oktober doet 't genoôskap weer mee an de week van de geskiedenis. Dut jaar is 't thema 'Land en water', een mooi West-Fries onderwerp! D'r benne twei lezinge: op zundegmiddeg 17 oktober vertelt archeoloog Michiel Bartels in Wadway over 't onderzoek an de Zuierdoik tussen Venhuizen en Hoorn, en op 24 oktober houdt historicus Diederik Aten in Skagen een lezing over de Hondsbossche Zeewering. Deuze lezinge benne gratis!

Jullie wete vast wel dat we altemet een cursus geve over ons gebied. Die cursus hiet 'Kennismaken met West-Friesland'. Nou hadde we bedocht dat we die 'rs geve moste an mense die heêl wat te maken hewwe met West-Frieland. Zou je bedenke kenne wie dat benne? Juist, raadslede en wethouwers en burries. We nôde hullie om deuze cursus, maar den heêl in 't kort, te volgen. Op een zaterdegochend in oktober. En we komme nei ze toe! We geve dut kloine cursussie in Eenigenburg, Zandwerven en Andoik. Ik hoop dat 'r een zoôt bestuurders op an komme!

In november houwe we de najaarsstreekmiddeg in De Skalm in Westwoud. Den zurgt de stichting Projector voor een mooi program. De West-Friese troubadour Bert van Baar zal die middeg ok voor ons optrede!
Op 21 november is 'r een mooi middegie voor de nuwe lede in 't Brakenkerkie van Obdam.
Ja, die nuwe lede. Die hewwe we hard nôdig en deervedaan gane we, nag meer, an de weg timmere! Met een artikel in de weekkrante bevoorbeêld. Ok gane we een nuwe folder make.
Ik zou ok an jullie vrage wulle: vertel an iederien met hart voor West-Friesland wat 't genoôtskap doet, leit 't jaarboek en 't Vierkant zien! Alvast bedankt!

D'r is veul belangstelling voor geskiedenis. Ik denk an de mooie uitgaves van de serie West-Friesland toen en nu, an de andacht die d'r is voor de Westfriese Omringdoik en voor opgravings in de roike West-Friese grond.

Nuwskierig - dat benne West-Frieze deurgaans. Wie bè- je, van wie bè-je d'r ientje, weer kom je vedaan, wat doen je voor de kost. Nou skat ik dat jullie dat ok wel wete wulle van onze bestuurslede. Ik stel ze effies an u voor.
Onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, in 't bestuur sinds 1973!
Bestuursafgevaardigde in de stichting voor Landelijk Schoon.
Gerianne Helder-Dekker uit Berkhout, vice-voorzitter en BA Kap en Dek en in het museumoverleg textielmedewerkers
Jan Smit uit Opperdoes, penningmeester,
Stan Nuveen uit Obdam, secretaris, bestuursafgevaardigde in de reiscommissie en contactpersoon voor de redactiecommissie,
Harold Bos uit Alkmaar, redactielid 't Vierkant, en voorzitter van de stichting Westfriese Femilies,
Jaap Schaper uit Hoorn, speciaal voor onze Hoornse contacte,
Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens, Hans van Kampen uit Schagen, BA Kap en Dek,
Netty Zander uit Hoogwoud, BA in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting,
Maarten Timmer uit Hoorn, secretaris van de commissie Geschiedschrijving.
En den vezelf onze spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag. U hoort heur stem an de têlefoôn, u ziet 'r as u de deur van 't gildehuis opendoet.
Voor deuze dag heb ze weer een hêle zoôt werk verzet. Dank deervoor!

Dank ok an de bestuurslede en an alle mense die hêlegaar voor niks zoveul doene en hullies beste krachte geve voor de cultuur en de historie van West-Friesland. Hulde!

Hiermee open ik de vergadering.
Dank u wel.

 

Westfrieslandprijs 2010

Toespraak voorzitter tijdens ledenvergadering op zaterdag 4 september 2010.

Dan wil ik overgaan tot de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2010. Deze prijs wordt gegeven aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap. Een onafhankelijke adviescommissie doet een voorstel aan het algemeen bestuur. Bij dezen dank ik de leden van dit orgaan voor hun werk en hun goed onderbouwde advies.

Dit jaar is het geen persoon of instelling die zich al een reeks van jaren inzet, nee, we spreken deze keer onze waardering uit voor een initiatief dat pas sinds kort vorm gekregen heeft.

In mijn openingswoord refereerde ik aan de toenemende belangstelling voor geschiedenis. En die belangstelling betreft niet alleen de bovengrondse historie, maar er is ook interesse in datgene wat zich in de bodem bevindt. Ik citeer Michiel Bartels, archeoloog bij de gemeente Hoorn. Hij stelt: West-Friesland is de schatkamer voor de Nederlandse archeologie en het doen van archeologisch-cultuurhistorisch onderzoek.
Daarom is het verheugend dat de gemeentes in oostelijk West-Friesland een samenwerkingsverband aangegaan zijn met als doel het opgravingsbeleid te coördineren, het letterlijk en figuurlijk 'uit de grond te stampen' en een regio-archeoloog te benoemen.

Archeologie in West-Friesland wordt weer op de kaart gezet, de betrokkenheid van gemeentes wordt vergroot en de plaatselijke historische verenigingen krijgen daarin een gedegen plaats. Vrijwilligers en belangstellenden wordt op deze manier een platform geboden, waarbinnen zij hun activiteiten en kennis kunnen vergroten. Dat is een goede ontwikkeling. Maar voor het opzetten van onderzoeksprojecten en gedegen archivering is geld nodig. Om die gelden bijeen te krijgen is de stichting Archeologie West-Friesland opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling: het ondersteunen van de activiteiten van Archeologie West-Friesland en de georganiseerde amateur-archeologie in het realiseren van hun projecten. En het ondersteunen van op de toekomst gerichte projecten en uitwerking van projecten uit het verleden.

De Westfrieslandprijs 2010 gaat naar de stichting Archeologie West-Friesland.
Mag ik vragen of de bestuursleden van deze stichting op het toneel willen komen?
Dat zijn: Carla Soonius, Michiel Bartels, Peter Swart en Jan Willem Loots.

 

Overhandiging oorkonde en cheque.
Toelichting op het archeologisch werk door Michiel Bartels, voorzitter van de stichting.

 

Afscheid van drie bestuursleden

Graag wil ik eerst het woord richten tot Maarten Timmer.
Maarten, we hebben je leren kennen als een kundig mens. Iemand met veel kennis van zaken, zeker van agrarische zaken, met name op het gebied van land- en tuinbouw. In april 2009 presenteerde je het omvangrijke werk 'Bloembollen in Holland 1860-1919. De ontwikkeling van de bloembollensector met een doorkijk naar de 21e eeuw'. Het eerste exemplaar reikte je uit aan minister Gerda Verburg.
Ook binnen het genootschap gaat je interesse uit naar het onderzoeken en vastleggen van de historie. Je werd al snel lid van de commissie geschiedschrijving, waar ben je nu secretaris van bent.
Je zet je vanuit die functie ook in voor de totstandkoming van de Westfriese Historische reeks.
Je was een kritisch bestuurslid, je zei weloverwogen en duidelijk wat je dacht van bepaalde zaken.
Je houdt van gedichten, ik herinner me dat je zelf een gedicht gemaakt had, toen je aantrad als bestuurslid.
Daarom bied ik je als persoonlijk cadeau mijn bundeltje Binnendoiks aan.
Ik dank je voor je inbreng en ik hoop dat jij je specifieke talenten nog lang in wilt zetten voor de geschiedschrijving in West-Friesland.

Dan Jaap Schaper, onze Hoornse West-Fries of onze West-Friese Horinees. Acht jaar geleden kwam je in ons bestuur als opvolger van Jaap Raat. Je bent een ervaren en bekwaam bestuurder met veel contacten. Je kunt goed luisteren en op de juiste momenten reageerde je rustig en soms wat onderkoeld. Wat je zei maakte indruk en zette mij altijd aan het denken. Je gaf me soms wijze raad en ook een andere kijk op de zaken.
Je hebt je sterk gemaakt voor een aantal zaken, met name met het oog op de toekomst van het genootschap. Je hecht aan samenwerking met andere organisaties die West-Friesland als werkgebied hebben. Dat gaf je ons ook mee bij je afscheidswoorden de afgelopen week. Wat mij vaak opviel was dat je graag koffie en wijn drinkt en vooral ook koek lust. Daarom als extra cadeautje een zak verse gevulde koeken. Ik dank je van harte voor je betrokkenheid en je inzet.

Dan nemen we ook afscheid van onze vice-voorzitter Gerian Helder.
Gerian, ik herinner me de dag dat je aantrad als bestuurslid nog goed. Dat was op de najaarsstreekmiddag in 1998 in Blokker. Je werd benoemd samen met Netty Zander.
In 2002 volgde je Jaap Raat op als vice-voorzitter, de eerste in de geschiedenis van het Westfries Genootschap. In 2005 werd ik voorzitter en we gingen nog nauwer samenwerken. We overlegden samen en er was zeer regelmatig telefonisch en mailcontact. Hoe het in huize Helder toegaat, blijkt uit dit recente mailtje.

Ina, ik vind het een mooie brief en Arie ook. (Even terzijde: het gaat hier om de brief aan de raadsleden en Arie is raadslid, dus die werd ook om zijn mening gevraagd).

Citaat:
Ik vroeg me af of de onderste zin op blad één...

Stop... er lag een schaap te water. Arie en ik ieder aan een kant van sloot en hij zwom heen en weer. Uiteindelijk lag ik op knieën in de wal en had ik hem zij zijn oren. Toen kon Arie hem eruit trekken en nu loopt hij weer bij het koppel.

Kordaat ben je, niet alleen met schapen, maar ook met besturen. Je greep ons soms bij de oren, je zei duidelijk je mening en je ging de confrontatie niet uit de weg. Je kon en wilde vechten voor de dingen die jij als goed en rechtvaardig zag. Je bent vriendelijk en belangstellend en je hebt aandacht en zorg voor anderen. Betrokken ben je en je wilt alles tot in de puntjes regelen. Ook ben je een groot voorstander van 'overleggen'.
Maar ho - ik stop met deze waslijst.
Er zijn nog meer mensen die iets tegen je willen zeggen.
En ze komen niet met lege handen.
Mag ik de bestuursleden en Corina uitnodigen?

De bestuursleden en Corina dragen allen een tekst voor en geven Gerian een klein cadeau.

Een klein deel van de sporen die je achterliet zijn te zien in dit fotoboek. Dat geef ik je als afscheidscadeau. Daarnaast nog een presentje. Al bijna twee jaar lang zijn we bezig met de West-Friese vlag. Ook jij hebt je daar sterk voor gemaakt. Ja, je wilde wel een vlag kopen. Maar dan niet zo'n kleine. Nee, bij jullie boerderij was een grote oude mast en daar past een echte mastvlag bij. We hebben hem nog niet, maar je krijgt er te zijner tijd één als afscheidscadeau van ons genootschap. Ik hoop dat hij fier en vrij mag waaien aan de Grootweg.

Gerian, onze waardering voor jou is al verschillende keren onder woorden gebracht. Je hebt gedurende twaalf jaar heel veel gedaan voor het genootschap. Je nam je verantwoordelijkheid en dat deed je met grote inzet en met veel enthousiasme. Dit is de unanieme mening van het algemeen bestuur. Daarom vraagt het bestuur aan u als leden of u instemt met de benoeming van mevrouw Gerian Helder-Dekker tot erelid van het Westfries Genootschap.

Graag overhandig ik je de zilveren penning die verbonden is aan dit erelidmaatschap. Van harte gefeliciteerd.