Het bestuur heeft besloten de procedure voor het toekennen van de Westfrieslandprijs te wijzigen. Dit houdt in dat elk lid of organisatie werkzaam onder de paraplu van het Genootschap voortaan een voordracht kan doen voor de toekenning van deze prijs. De prijs wordt toegekend aan personen, groepen of instellingen, die zich bijzonder hebben ingezet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef, dan wel het ontwikkelen van beleid/initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.

Bij het doen van een voordracht moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De voordracht moet voor 1 april 2011 ontvangen zijn bij ons secretariaat;
  • De voordracht moet voorzien worden van een duidelijke motivering;
  • In de motivering moet worden aangegeven in welke categorie de voorgedragen prijswinnaar valt. Als categorieën kennen we (in alfabetische volgorde): archeologie, archieven, boeken/publicaties/schrijvers, creativiteit/cultuurhistorische waarden, dialect, folklore, gebouwen/molens/restauraties, historische verenigingen, natuur en landschap, regionale musea en veldnamen/toponiemen.

De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan de commissie, die het bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs. Het uit te brengen advies bevat één naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het bestuur het uitgebrachte advies overneemt. De prijsuitreiking vindt vervolgens plaats op de Westfriezendag.

Voor een totaaloverzicht van de prijswinnaars door de jaren heen kunt u terecht op onze website onder het kopje prijzen.

Stan Nuveen.