Was het toeval of regisseerde Lord George Murray vanuit de hemel de herdenking van zijn 250e sterfdag zelf? In ieder geval begon het zachtjes te regenen toen buiten de gerestaureerde gedenksteen van de beroemde Schot werd onthuld en de doedelzakmelodieën opklonken bij de oude muren van de Bonifaciuskerk in Medemblik.

Bloemen van de White Cocards (de witte strikjes).Bloemen van de White Cocards (de witte strikjes).

Een groot aantal Schotten met in het oog lopende rokken (kilts) van Schotse ruitstof (tartan) was aanwezig bij deze herdenking die plaatsvond op donderdag 14 oktober. Daarbij natuurlijk ook veel genodigden uit Nederland, waaronder Jacques Winnubst, de schrijver van het nieuwe boek Incognito, een historische roman over Lord George Murray in Medemblik. Hij presenteerde dit boek tijdens de bijeenkomst in de Bonifaciuskerk.

Deze kerk zat vol met belangstellenden. Na de onthulling van de gedenksteen had iedereen een plaatsje gezocht in de indrukwekkende kerk. Het welkomstwoord werd uitgesproken door René van Iterson, historisch adviseur van de Scots Heritage en mede-organisator van de bijeenkomst. De andere organisatoren waren Stichting Stadsherstel Medemblik en de Oudheidkundige Vereniging Medenblick.

Schotse benen.Schotse benen.

Daarna hield James Murray, nazaat van Lord George Murray in rechte lijn, een gedetailleerde inleiding over zijn familie, de campagne van 1745 om prins Charles Edward Stuart op de Engelse troon te krijgen en de veldslag bij Culloden, eind 1745.

Onthulling gedenksteen buiten de kerk.Onthulling gedenksteen buiten de kerk.

Jacques Winnubst ging voorafgaand aan de boekpresentatie in op de jaren van Murray in Medemblik. Ten slotte vertelde Sylvia Robertson, archivaris van Blair Castle (Schotland), over het leven van George Murray vanaf zijn geboorte in 1694 tot zijn dood in Medemblik in 1760. Na zijn overlijden werd de Schotse edelman begraven in de Bonifaciuskerk. Zijn weduwe liet een grafsteen uithouwen en plaatsen. Ook werd een rouwbord met zijn wapen in de kerk opgehangen. Grafsteen en rouwbord zijn nog steeds te bewonderen.

De doedelzakspelers zetten hun beste beentje voor!De doedelzakspelers zetten hun beste beentje voor!

Tussen de verhalen door speelde Dennis van der Heijden toepasselijke melodieën op het orgel.

Na afloop van de lezingen opende burgemeester Theo van Eijk de tentoonstelling Een Schotse edelman in Medemblik. Deze tentoonstelling is de komende weken iedere middag te bezichtigen in de Bonifaciuskerk. Van harte aanbevolen!

Het bosje heide op de gedenksteen.Het bosje heide op de gedenksteen.

Wanneer we teruglopen, zien we dat er op de gedenksteen buiten een paar takjes heide liggen. We ontmoeten iemand die vertelt dat er ieder jaar een bosje Schotse heide en een stukje ruitstof neergelegd wordt op deze steen.
Uit alles wat we vanmiddag gezien en gehoord hebben, blijkt dat de Schotten hun tradities en historie een warm hart toedragen en levend houden.

Auteur Jacques Winnubst.Auteur Jacques Winnubst vertelt in de Bonifaciuskerk over de laatste jaren uit het leven
van Lord George Murray, die hij in Medemblik doorbracht.

tekst: Ina Broekhuizen-Slot
foto's: Theo Mes