'Land en water' is het thema van de Week van de Geschiedenis, die van 16 tot 24 oktober gehouden wordt. Een thema dat goed past bij de historie van West-Friesland.

De eeuwige strijd om land te winnen op het water en dat land te beschermen, is het onderwerp van twee lezingen die ons genootschap organiseert in het kader van de Week van de Geschiedenis.

De lezingen worden gehouden op zondagmiddag 17 oktober in Wadway en zondagmiddag 24 oktober in Schagen.
Beide middagen beginnen om 14 uur, inloop vanaf 13.30 uur, einde rond 16 uur.
In verband met onze ledenwerfactie is de entree voor leden en niet-leden deze keer gratis!

Lezing Wadway
Zondagmiddag 17 oktober, zaal de Vriendschap in Wadway.
Deze zomer was er twee maal de gelegenheid om te kijken in het hart van de Westfriese Omringdijk. Zowel bij Schellinkhout als bij Oosterleek konden belangstellenden de sleuven bezoeken, die gegraven waren voor archeologisch onderzoek.

Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog van Hoorn, vertelt over de eerste resultaten van dit archeologisch onderzoek aan de Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Hoorn.

De sleuf bij Schellinkhout.De sleuf bij Schellinkhout waarbij restanten van een dijkwoning uit de 16e eeuw werden gevonden.
Foto: Gerben Kazimier.

 

Lezing Schagen
Zondagmiddag 24 oktober, zaal Igesz, Markt 22 in Schagen, 14 uur.
Diederik Aten houdt een lezing over 'De kust gaat terug'.

Historicus Diederik Aten werkt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij vertelt over de ontwikkeling van de Noordzeekust in historisch perspectief. Het accent ligt hierbij mede op de Hondsbossche Zeewering. Uiteraard wordt het verhaal verduidelijkt met beelden.

Onze kustverdediging is de laatste tijd vaak in het nieuws. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld allerlei werken uitgevoerd aan de Hondsbossche Zeewering bij Petten, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er nog veel meer moet gebeuren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn het opwarmen van het klimaat en de stijging van de zeespiegel. De problemen met de kust zijn echter 'oud nieuws'. Op diverse plekken is de kustlijn de afgelopen eeuwen met ettelijke kilometers achteruit gegaan. Dorpen als Petten en Egmond aan Zee verdwenen diverse malen langzaam maar zeker in zee en werden landinwaarts weer opgebouwd. Zeer spectaculair is het instorten van de kerktoren van Egmond aan Zee. Door de gestage kustafslag was deze direct aan het strand komen te staan. Tijdens een zware storm in 1741 viel de ondermijnde toren tenslotte met donderend geraas in elkaar. Tijdens de lezing volgen we aan de hand van een keur van oude kaarten en prenten de ontwikkelingen op de voet en krijgen we een mooi beeld van de enorme dynamiek van ons kustsysteem.

De in elkaar gezakte kerktoren van Egmond aan Zee.De op het strand in elkaar gezakte kerktoren van Egmond aan Zee, 1741.
Over de veranderingen aan de Noordzeekust wordt op zondag 24 oktober
een lezing gehouden in Schagen (bron: Regionaal Archief, Alkmaar).