Uitnodiging

Het bestuur van de Stichting Westfriese Families organiseert een informatieve bijeenkomst over stamboomonderzoek.

Zondagmiddag 10 oktober 2010

aanvang 14.00 uur

Dorpshuis 'De Brink' Obdam

adres: Dorpsstraat 155, Obdam
tel. 0226-451791

5 min. loopafstand van het NS station.

Toegang gratis met kopje koffie/thee, overige consumpties voor eigen rekening.

Programma:

Welkomstwoord door de voorzitter Harold D.E. Bos.
Korte inleidingen van ca. 10 minuten:
-Het belang van het vastleggen van 'gesproken geschiedenis' en hoe dit aan te pakken, door Harold Bos.
-Het belang van het documenteren en het behoud van historisch fotomateriaal, door Harold Bos.
-Een toelichting over een kwartierstaat en een stamreeks in mannelijke en vrouwelijke lijn door bestuurslid Jaap Raat.
Gelegenheid tot het stellen van vragen na ieder inleiding.

Pauze (ca. 15 min.)
Met informatietafel, verkoop oude kwartaalbladen, familieboekjes, publicaties enz. en mogelijkheid tot aanmelden van het donateurschap voor €10 per jaar van de Stichting Westfriese Families.

Na de Pauze
Korte lezing door de voorzitter.
Het belang van vermeldde getuigen bij doop, huwelijk en overlijden, voor verder onderzoek naar aanverwante families en onderlinge relaties.
Als voorbeeld de Lutherse familie (van den) Bos, Hoorn, 18e eeuw.

Vragenronde,
16.00 uur afsluiting bijeenkomst.
e.v.t. informeel samenzijn tot 17.00 uur.