Op de Westfriezendag 2010 hebben voorzitter en secretaris van Landelijk Schoon deelgenomen aan de bedrijvenexcursie.

De bewaarcel.De bewaarcel.

Een bezoek werd gebracht aan een uiterst modern West-Fries bloemenbedrijf van de firma Wagemaker uit Hem. Op dit bedrijf liet Polytechniek uit Hem/Venhuizen zien wat het in huis heeft op het gebied van innovatieve installatietechniek.

Wortelvorming in de kist.Wortelvorming in de kist.

 

Polytechniek heeft hier een milieuvriendelijke “bloemenfabriek” gerealiseerd met hergebruik van water en warmte. De weg van bol tot bloem is vrijwel volledig geautomatiseerd; alleen aan het begin van de productieketen (het in kratjes “prikken” van de bollen) en het eind (snijden en inpakken van de bloemen) komen mensenhanden te pas.

De start van de productielijn.De start van de productielijn.

Het technisch centrum.Het technisch centrum.

Met behulp van ingenieuze warmtepompen wordt warmte en koude uit de grond gehaald al naar gelang het productieproces vraagt. Het hele bedrijf is voorzien van vloerverwarming die eveneens als warmte/koudebuffer dienst doet. Met behulp van bewaarcellen worden kunstmatig seizoenen gecreëerd zodat de bollen op het juiste moment startklaar zijn voor de transformatie tot bloem.

Van bol tot (bijna) tulp.Van bol tot bijna tulp (rechts).

In twee productielagen groeit de bol langzaam uit tot een bloem/tulp zonder dat moeder aarde daar aan te pas komt. Water en voedingsstoffen worden volledig machinaal toegediend. Dit “op smaak brengen” gaat volgens het huisrecept van de bloemenfabrikant er is uiteraard geheim. Het geheel wordt aangestuurd vanuit het technische centrum van de fabriek. Vooral daar wordt duidelijk dat veel technische hoogstandjes noodzakelijk zijn om dit continue bedrijf draaiend te houden.

Twee productielagen.Twee productielagen.

Polytechniek is een echt West-Fries bedrijf met kennis van “hightech” technieken, een bedrijf om “groos” op te zijn.

(Foto's: Mieke Peetoom)