Loco-burgemeester Jan Wijnker speldt de koninklijke onderscheiding op bij Gerian Helder.Loco-burgemeester Jan Wijnker speldt de koninklijke onderscheiding op bij Gerian Helder.

De Westfrieslandprijs 2010 is zaterdag uitgereikt aan de stichting Archeologie West-Friesland. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van het Westfries Genootschap in schouwburg Het Park in Hoorn. De prijs is bedoeld als stimulans voor de pas opgerichte stichting. Gerian Helder-Dekker uit Berkhout, vice-voorzitter van het genootschap, nam afscheid en werd benoemd tot erelid. Uit handen van loco-brugemeester Jan Wijnker van Koggenland ontving ze een koninklijke onderscheiding voor al haar verdiensten.

Loco-burgemeester Jan Wijnker en Gerian Helder in de foyer van Het Park na de huldiging.Loco-burgemeester Jan Wijnker en Gerian Helder in de foyer van Het Park na de huldiging.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter van het Westfries Genootschap, overhandigde de Westfrieslandprijs, een oorkonde en een bedrag van 1.500 euro, aan Michiel Bartels, voorzitter van de nieuwe stichting. Deze organisatie heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van Archeologie West-Friesland en de georganiseerde amateur-archeologie in het realiseren van hun projecten. Het gaat om financiële support voor op de toekomst gerichte projecten en uitwerking van projecten uit het verleden. 'West-Friesland is de schatkamer voor de Nederlandse archeologie en het doen van archeologisch-cultuurhistorisch onderzoek', stelde Bartels. Hij beschouwde de prijs als een blijk van vertrouwen in de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van de stichting Archeologie West-Friesland is vereerd met de Westfrieslandprijs 2010.Het bestuur van de stichting Archeologie West-Friesland is vereerd met de Westfrieslandprijs 2010.
V.l.n.r. Peter Swart, Carla Soonius, Jan Willem Loots, Michiel Bartels
en genootschapsvoorzitter Ina Broekhuizen.

Lintje
Gerian Helder werd tijdens de jaarvergadering verrast met het erelidmaatschap van de vereniging en met een lintje van de koningin. Loco-burgemeester Jan Wijnker somde een lange lijst verdiensten op voordat hij overging tot het opspelden van het ereteken. Voor het Westfries Genootschap was Gerian twaalf jaar een zeer actief bestuurslid. Ze zet zich daarnaast in voor het behoud van het West-Fries kostuum als penningmeester van de commissie Kap en Dek. In de jaren daarvoor was ze op plaatselijk en op provinciaal niveau betrokken bij de NBvP/Vrouwen van Nu. Op de lijst van maatschappelijke verdiensten staat verder onder meer: ruim twintig jaar bestuurslid bij de Verzekeringsmaatschappij De Veenhoop en dertig jaar spelend lid en souffleuse bij de toneelvereniging van Bobeldijk.

Tijdens de excursie naar de Wieringermeer bezochten we het Genootschapshuis in Middenmeer.Tijdens de excursie naar de Wieringermeer bezochten we het Genootschapshuis in Middenmeer,
waar een collectie beeld- en ander materiaal te zien is over de historie van de polder.

Naam
Tijdens de jaarvergadering stemde een meerderheid van de leden in met een statutenwijziging. De naam van de vereniging verandert van Historisch Genootschap Oud West-Friesland in de korte en krachtige naam Westfries Genootschap. Een boeiend optreden van het koor Stuurloos sloot de vergadering af. Bijna driehonderd leden lunchten samen in Het Park en trokken er vervolgens op uit. Excursies naar de Wieringermeer, Medemblik, Wognum, Blokker, Purmerend en Hoogkarspel stonden op het programma. Tijdens het diner werd, naar goed West-Fries gebruik, een aantal 'stukkies' gedaan.

De West-Friese vlag.Voordat onze leden Margreet en Jan de Reus naar de Westfriezendag vertrekken
hangen zij de West-Friese vlag buiten ter ere van deze dag.

Klik hier voor de tekst van de openingstoespraak van voorzitter Ina Broekhuizen.