De Westfriese Omringdijk is de grens van West-Friesland. Deze 126 kilometer lange dijk staat de laatste jaren behoorlijk in de belangstelling.

De Westfriese Omringdijk staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Er is veel te zien en te beleven op, langs en aan de dijk.

Daarom is gekozen voor een aparte rubriek op deze website, waarop nieuws, verhalen en foto's staan die de Omringdijk tot onderwerp hebben. De rubriek kent naast het Intro drie items: Actueel, Verhaal van de Maand en Foto van de Maand. Iedereen kan verhalen en foto's insturen voor de twee laatstgenoemde items.

Verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben.
U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst. De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.

Ook kan iedereen foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar het Westfries Genootschap.

Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.

De nieuwe rubriek 'Omringdijk' vindt u hier.

Keien bij Twisk.Keien bij Twisk.
Bron: Kalender 'Markant West-Friesland'.