Woensdagmiddag 14 juli 2010 wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een kijkje in de Westfriese dijk nemen. Bij Schellinkhout is in de dijk een dertig meter lange en zes meter diepe sleuf gegraven. De wanden vertellen een verhaal van ophogen en groei, van sloten en paden.

Veel belangstelling voor de blootgelegde binnenzijde van de dijk.Veel belangstelling voor de blootgelegde binnenzijde van de dijk.

Archeoloog Michiel Bartels geeft uitleg.Archeoloog Michiel Bartels geeft uitleg.Archeoloog Michiel Bartels brengt dit verhaal duidelijk onder woorden. Het talrijke publiek luistert geboeid en stelt, vaak met kennis van zaken, gerichte vragen. Men loopt over de dijk en wijst en kijkt. Naar de richels van schelpen en rood steen, die wijzen op een schelpenpad en een verharde stenen weg. Naar het blootgelegde muurtje van een oud dijkhuis. Naar de scherven die hier en daar uit de kleilaag steken, goede aanknopingspunten voor datering. Naar het water helemaal onder in de sleuf en de lange steile wanden van vettige klei en zavel.

De sleuf met op de achtergrond de resten van het dijkhuisje.De sleuf met op de achtergrond de resten van het dijkhuisje.

Zo ziet de dijk er dus van binnen uit, zo is haar ziel. Zo lees je de geschiedenis van mensen af aan de sporen in de grond.
Indrukwekkend en tot nadenken stemmend. De tijd staat even stil.

Michiel Bartels vertelt over het profiel van de dijk staande in het grondwater.Michiel Bartels vertelt over het profiel van de dijk staande in het grondwater.

Achter de dijk spelen kinderen in het water, ze vangen kikkers en een jongen kneedt een bal van de zachte klei.
Een tijdloos beeld.

Een dag later wordt de sleuf weer dichtgestort. Een dijk met een open stuk, nee, dat kan natuurlijk niet. De komende weken worden er nog enkele sleuven gegraven om kennis van de dijk op te doen, onder meer bij De Weed (Oosterleek) en bij Hoorn 80.

De muren van het dijkhuisje.De muren van het dijkhuisje.

Voor meer informatie en foto's over de archeologische opgraving in Schellinkhout zie de website over de geschiedenis van Schellinkhout.