Op zaterdag 3 juli 2010 overleed Piet Dekker, geboren in Sint Maartensbrug op 28 maart 1931.

Piet Dekker.Piet Dekker.

Piet Dekker was een man met passie voor historisch onderzoek en het schriftelijk vastleggen van die gegevens. Hij schreef een groot aantal boeken en artikelen over de geschiedenis van de Zijpe. In het jaarboek van het genootschap publiceerde hij regelmatig. Met name in de zestiger en zeventiger jaren verschenen in de bundel lange artikelen van zijn hand onder meer over de walvisvaart.

In 1997 werd Piet Dekker benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.

Wij gedenken hem met eerbied.