Piet Boon schreef in 1977 in het kader van de Stolphoeve-reeks het boekje 'Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout'.

Met zijn toestemming is dit boekje nu integraal te lezen op deze website. Het is een prachtig sfeervol leesmonument met wetenswaardigheden over het dorpsbestuur, het kerkelijk leven, de landbouw, de veeteelt, de zeevaart, de visserij, etc. Verder verhaalt Piet Boon over een aantal bijzondere zaken in het dagelijkse leven van het dorp Schellinkhout, zoals de valsche en meynëedige aangifte door Trijntje Douwes en de daarop volgende veroordeling tot geseling op het schavot en 30 jaar tuchthuis in het jaar 1805 (bladzijde 173 e.v.). Zeer de moeite van het lezen waard!

Klik hier om het boekje te lezen.