Om nader kennis te maken met het Westfries Genootschap nodigt het bestuur alle mensen die het afgelopen jaar lid zijn geworden (en eventueel hun partner), uit voor een bijeenkomst. Ook als u geïnteresseerd bent en al langer lid, bent u van harte welkom (uiteraard na opgave). De middag is kosteloos.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op zondagmiddag 15 november in de Tuinzaal van het Westfries Museum, Rode Steen 1 te Hoorn.
U bent welkom vanaf 13.30 uur, dan staat er koffie en thee klaar.

De bijeenkomst begint om 14 uur met een welkomstwoord en de vertoning van de promotie-dvd “Kijk op West-Friesland”. Vervolgens wordt informatie gegeven over doelstelling en activiteiten van het genootschap en de stichtingen en commissies. Ook is er materiaal in te zien en uiteraard kunt u vragen stellen.

Na de pauze spelen we onder leiding van Gerda en Tom Wester (een deel van) het Westfrieslandspel. Gerda en Tom zijn de bedenkers en samenstellers van dit spel. De middag eindigt rond 16.15 uur. Hierna bent u in de gelegenheid het Westfries Museum te bezoeken, dat tot 17 uur geopend is. Het museum biedt een goede kijk op de historie en de cultuur van West-Friesland. Ook is de tentoonstelling Hollanders aan de Hudson, bestaande uit schilderijen van Len Tantillo, te bezichtigen.

Wilt u zich opgeven voor deze middag? Dat kan telefonisch: 0229-217121 (di t/m vr van 9-12) of schriftelijk: Westfries Genootschap, Postbus 2125, 1620 EC Hoorn.

Wij hopen u op zondag 15 november te mogen verwelkomen!