Ze leefde heur leven roik en goed

Nel Hemke-SpeetsOp zaterdag 2 augustus overleed in Hoorn Nel Hemke-Speets uit Hoogwoud. Zij was de week ervoor 81 jaar geworden.
Nel Hemke werd geboren als Neeltje Speets en woonde op de Gouw. Haar vader had daar een schildersbedrijf, haar moeder bestierde een kruidenierswinkeltje.
Nel trouwde met Klaas Hemke en ze werd boerin op de Gouw.
Ze was creatief en sportief, een gewaardeerd (bestuurs)lid van de Bond van Plattelandsvrouwen, een gastvrije vrouw met een brede belangstelling.

Nel Hemke heeft veel betekend voor het Westfries Genootschap. De West-Friese indentiteit, de streektaal, de cultuur en de historie waren haar dierbaar.
In 1998 verliet ze het algemeen bestuur. Niet omdat haar inzet verminderde, maar vanwege het feit dat zij toen de leeftijd van zeventig jaar had bereikt.
Nel volgde in 1986 mevrouw Geer Koster-Stapel op. Zij was dus elf jaar bestuurslid. Ze maakte deel uit van het bestuur van de stichting Projector.
In 1990 werd ze lid van de reiscommissie. Gedurende achttien jaar was ze nauw betrokken bij de organisatie van de reizen naar binnen- en buitenland en ze hield zich bezig met het financiële reilen en zeilen van de commissie.
Haar inzet voor het Westfries Genootschap was dus groot.
In mei jongstleden besloot het algemeen bestuur daarom unaniem om Neeltje Hemke-Speets op de Westfriezendag 2009, te houden op 5 september in Hoorn, te benoemen tot lid van verdienste.
We wisten dat het niet goed ging met Nels gezondheid, maar we hoopten dat ze op de Westfriezendag aanwezig zou kunnen zijn.
Het mocht niet zo wezen.

Op donderdag 6 augustus hebben velen afscheid van haar genomen tijdens een bijzonder goed verzorgde bijeenkomst in het crematorium in Schagen.

Wij gedenken Nel Hemke-Speets met eerbied.
Nel Hemke-Speets

West-Friesland... het land waar wij wonen Dokter in West-Friesland Gedenkboek Hoogkarspel 1940-1945 Hé, is dat Westfries?
West-Friesland... het land waar wij wonen
(1985, N.J. Groot en J. Groot )
Dokter in West-Friesland
(1963, B.W.E. Veurman, Stolphoevereeks II)
Gedenkboek Hoogkarspel 1940-1945
(1947, Diverse auteurs)
Hé, is dat Westfries?
(1971, H. Langedijk, Stolphoevereeks VII)