Pionier met liefde voor West-Friesland' staat onder aan de gedenksteen op de grafzerk van G. C. van Balen Blanken (1852-1939). Deze woorden typeren Van Balen Blanken: hij was een organisator pur sang en nam het initiatief tot de oprichting van diverse verenigingen. Zijn belangstelling gold vooral de historie en de folklore van West-Friesland.

Op vrijdagmiddag 3 juli werd stilgestaan bij het leven en de werkzaamheden van de huisarts uit Spanbroek. In de kerkenzaal van de hervormde kerk kwamen ruim dertig genodigden bijeen. Zij werden welkom geheten door genootschapsvoorzitter Ina Broekhuizen met onderstaande woorden. Vervolgens hield V.J. Nobel, oud-voorzitter van het Westfries Genootschap, een uitgebreide inleiding over G. C. van Balen Blanken. Ina Broekhuizen legde aansluitend een bloemstuk bij de gedenksteen.

Openingswoorden
'We zijn hier bijeen op een oude plek, een historische plaats. De oudste bewoningsplek van dit dorp, waar al in de 11e eeuw een houten kapel stond. In de kerklijsten van de abdij van Echternach is sprake van een capella te Wokgunge. In 1063 heeft de toenmalige bisschop van Utrecht de abt van Echternach in het bezit gesteld van een aantal kerken en kapellen, waaronder de aan de H. Hiëronymus gewijde kapel van Wognum.

De huidige toren dateert uit ongeveer 1400, de westelijke helft van het schip uit plus minus 1500. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de kerk grondig gerestaureerd. Archeologisch onderzoek bracht toen aan het licht dat onder de kerk overblijfselen bestaan van de oude kapel.

Een gedenkwaardige plaats dus, waar we vanmiddag samenkomen. Waar we bijeen zijn om te gedenken. Waar we stilstaan bij het leven van Gerard Cornelis van Balen Blanken. Juist vandaag, op 3 juli 2009, zeventig jaar nadat de heer Van Balen Blanken overleed. Gedenken doen we door het luisteren naar het verhaal van zijn leven en door het plaatsen van een steen met inscriptie op zijn grafzerk.'

Outjert Visser in gesprek met Ina Broekhuizen.Outjert Visser in gesprek met Ina Broekhuizen. De heer Visser was ook aanwezig op de begrafenis van Van Balen Blanken, deze dagen precies zeventig jaar geleden.

Bijzonder
'Wij stuurden een uitnodiging voor deze middag naar de heer Outjert Visser uit Amsterdam. Ik ben verheugd dat u gehoor gegeven hebt aan onze uitnodiging. Jaren geleden schreef u een brief waarin hij aandacht vroeg voor de bewuste grafzerk achter de Wognumse kerk. Onleesbaar, verwaarloosd. Zo gaat West-Friesland toch niet om met een van haar grote zonen.

Het heeft even geduurd, maar aan uw noodkreet is gehoor gegeven. Vorige week belde u me op. 'Weet je', zei u, 'ik denk dat ik de enige in het gezelschap ben, die Van Balen Blanken nog gekend heeft. En dat ik de enige ben die zeventig jaar geleden aanwezig was bij zijn begrafenis.'

Hoe dat zo kwam, vraagt u zich misschien af. Wel, de moeder van de heer Visser is mevrouw Jannetje Visser-Roozendaal, de bekende schrijfster van West-Friese streekromans. Van Balen Blanken kwam, als voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, regelmatig bij Jannetje Visser-Roozendaal thuis. Hij zou graag gezien hebben dat haar werk in de bundel geplaatst werd. Dat gebeurde, maar zij wilde ook graag een boek uitbrengen. Dus hielp hij haar aan contacten met een uitgever. Want het vastleggen van West-Friese verhalen vond Van Balen Blanken zeer belangrijk. Zelf schreef hij ook een groot aantal teksten over deze streek: in het Nederlands en in het West-Fries. U, meneer Visser, ontmoette hem in uw ouderlijk huis en u was met uw ouders aanwezig op de begrafenis.'

Ina Broekhuizen legt een bloemstukje op de grafzerk.Ina Broekhuizen legt een bloemstukje op de grafzerk.

Welsprekendheid
'Van Balen Blanken was gedurende een halve eeuw huisarts in Spanbroek en bezat als medicus een grote reputatie. Maar meer nog dan als arts trad hij op de voorgrond als organisator. Zijn wilskracht en welsprekendheid kwamen hem daarbij goed van pas.

Hij richtte de kolfclub De Vier Eenen op en was bestuurslid en voorzitter van de Nederlandsche Kolfbond. Aan hem is het te danken dat de kolfsport in West-Friesland populair werd en nog steeds gespeeld wordt. Ook stond van Balen Blanken aan de wieg van de Opmeerse landbouwtentoonstelling. Hij wist te bereiken dat dit dorp ieder jaar weer, nu al voor de honderdste keer, een trekpleister is voor tientallen deelnemers en duizenden belangstellenden.

Op 72-jarige leeftijd richtte hij het Historische Genootschap Oud West-Friesland op. Hij werd de eerste voorzitter en de spil waar alles om draaide. Hij schreef veel artikelen, gedichten en eenakters en was overtuigd van de waardevolle historie en folklore van het gebied.'

De nieuwe gedenksteen op het graf.De nieuwe gedenksteen op het graf.

Verdiensten
'Het opschrift op de grafzerk van Van Balen Blanken was praktisch onleesbaar. De oude zerk kon vanwege de slechte staat niet meer gerestaureerd worden. Vandaar dat gekozen is voor de plaatsing van een bescheiden gedenksteen. In 2009 bestaat de Landbouwtentoonstelling 100 jaar en het Westfries Genootschap 85 jaar. Bovendien is het op 3 juli zeventig jaar geleden dat de Spanbroeker huisarts op 86-jarige leeftijd stierf. Drie goede redenen om juist in dit jaar de gedenksteen te plaatsen.

De laatste regel op de gedenkplaat brengt de verdiensten van Van Balen Blanken goed tot uiting. De zin luidt: Pionier met liefde voor West-Friesland.

Met het plaatsen van deze steen herdenken we G.C. van Balen Blanken. We doen hiermee recht aan zijn verdiensten voor West-Friesland op cultureel en historisch gebied. Moge zijn leven en zijn inzet ons tot voorbeeld zijn.'

(foto's Netty Zander)