Veel genodigden vonden, soms na enig gezoek, de weg naar café Cool in het nog in aanbouw zijnde 'stadshart' van Heerhugowaard. Daar werd zaterdagochtend 28 juni ons nieuwe jaarboek gepresenteerd. Het eerste exemplaar overhandigde Ina Broekhuizen aan burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard.

In zijn toespraak stond Ter Heegde stil bij de groei en de ontwikkeling van zijn gemeente: van 6000 inwoners naar ruim 50.000. Van belang achtte hij de geleidelijke groei, maar vooral ook de sociale cohesie tussen de inwoners.

De overhandiging van het eerste exemplaar van het jaarboek aan burgemeester Ter Heegde.De overhandiging van het eerste exemplaar van het jaarboek aan burgemeester Ter Heegde.

Verenigingen, goede voorzieningen, gezamenlijke evenementen zijn onontbeerlijk voor welzijn en het gevoel van eigenheid. Hij stipte enkele West-Friese iconen aan: de Omringdijk, de plaatsen met een historische betekenis (molens bij Rustenburg, het Poldermuseum) en het dialect. Werk aan de winkel voor het genootschap om zulke iconen te duiden en onder de aandacht te brengen van een breed publiek, jong én oud.

Frank Schuitemaker, projectmanager duurzaamheid van de gemeente Heerhugowaard, hield vervolgens een interessante inleiding over de doelstelling en de opzet van de nieuwste wijk: de Stad van de Zon. Deze wijk is een voorbeeld van een stadsdeel dat CO2 neutraal gebouwd en ingericht wordt. Zonnepanelen, water, bos, fietspaden en goede voorzieningen midden in de wijk werken eraan mee om dat doel te bereiken.

Ed Dekker, lid van de redactiecommissie, vertelde over de inhoud van het nieuwe jaarboek en belichtte een aantal artikelen. Zoals dat over de molen De Gouden Engel in Koedijk en dat over de vondsten bij de Nuwendoorn in Eenigenburg. In het jaarboek staan, ter gelegenheid van het jubileum, twee keer zoveel kleurenfoto's dan gebruikelijk.

De leden van de redactiecommissie van het jaarboek.De leden van de redactiecommissie bij de presentatie van het jaarboek 2009, v.l.n.r. Tom Wester, Ed Dekker, Peter Smit, burgemeester Ter Heegde met het eerste boek, Ina Eilander, Bert Kölker en Joop Zutt.

In haar welkomstwoord stond Ina Broekhuizen stil bij het thema van dit jubileumjaar: verandering.
'West-Friesland Oud & Nieuw, zeg ik met nadruk. Want ook bij nieuwe ontwikkelingen in West-Friesland wordt stilgestaan in dit jaarboek. En nieuw - dat is hier veel, heel veel in Heerhugowaard.

Dit gebouw bijvoorbeeld: Cool kunst en cultuur, een nieuwe culturele instelling voor podium-, kunst en muzieklessen en ontmoeting. Dit nieuwe gebouw is bijzonder en vertelt een eigen verhaal. Het verhaal van deze streek.
Eerst de naam. Cool, c-o-o-l, wordt uitgesproken als Kool. In deze naam zit als het ware vroeger en nu. De koolteelt is immers sinds eeuwen een belangrijke bestaansbron voor deze omgeving. En voor jongeren, die toch de toekomst in zich hebben, is alles wat 'cool' is goed.
Het spel met de c en de k is historisch gezien verantwoord. Kool is de vernederlandsing van het Latijnse woord caulis = stronk, steel. Het woord komt als sinds de 13e eeuw in Nederlandse teksten voor. Het werd toen geschreven als cole -c-o-l-e. Die spelling werd zeker tot in de 17e eeuw gebruikt. Daarna kwam de spelling met een k. Die zou uiteindelijk de schrijfwijze met een c verdringen.

Dan het gebouw. Vandaag is het de dag van de Architectuur, dus we mogen zeker even stilstaan bij dit ontwerp van architectenbureau Soeters van Eldonck uit Amsterdam. Het gebouw wordt gekenmerkt door transparantie. De begane grond is helemaal doorzichtig. Je ziet vanaf het plein wat hier gebeurt en van binnenuit heb je zicht op de terrasjes.

De ingang wordt gemarkeerd door ruim 50 gele pilaren die de aren in het wapen van Heerhugowaard uitbeelden. In de muren en het dak zijn de bladeren en nerven van kool terug te vinden. Cool, een nieuw gebouw in een nieuw stadshart.

In 2009, bij het 85-jarig bestaan van het Westfries Genootschap, kozen we voor de presentatie van ons jaarboek voor deze gloednieuwe locatie. Ons jubileumjaar staat in het teken van verandering. Verandering was het onderwerp van het muziekspel dat opgevoerd werd in april in Abbekerk ter gelegenheid van het jubileum.

Het refrein van het slotlied klonk zo:
Verandering, verandering
voor alles is een toid
dat gooi de wiele maar aarsom
al kost 't soms wel stroid.
Perbeer 't maar, je kroige hulp
van ien die naast je staat
perbeer 't maar, je zalle zien
dat 't den vast wel gaat!

Verandering - een logisch thema, want wat veranderde er veel in de afgelopen 85 jaar. Misschien is er nooit in de geschiedenis zoveel 'anders' geworden. En in de veranderende maatschappij verandert het genootschap mee. Door gebruik te maken van de huidige technische mogelijkheden bijvoorbeeld. Dat is te merken aan dit jaarboek, aan onze website, aan 't Vierkant, aan de nieuwe publicaties.

Het jaarboek is het visitekaartje van onze vereniging. Ieder jaar weer kijken de leden uit naar dit boek. Dat schept verwachtingen, de lat ligt hoog. Maar redactie, schrijvers, tekenaars, fotografen en uitgeverij Peter Sasburg zorgen gezamenlijk voor een waardevol boek. Heel hartelijk dank daarvoor. Woensdag worden alle boeken ingepakt en de komende weken worden ze door veel vrijwilligers bezorgd bij onze leden. Ook de mensen die daarbij betrokken zijn dank ik van harte! U allen wens ik veel plezier bij het lezen van dit boekwerk!'