Op vrijdag 3 juli, de 70e sterfdag van G. C. van Balen Blanken (1852-1939), wordt een gedenksteen onthuld waarop de verdiensten van deze beroemde huisarts uit Spanbroek beschreven staan. De steen staat op de grafzerk van Van Balen Blanken, die ligt op de Algemene Begraafplaats achter de hervormde kerk in Wognum.

De onthulling vindt plaats rond half vijf. Voorafgaand daaraan zal de heer V.J. Nobel, oud-voorzitter van het Westfries Genootschap, een korte inleiding houden over zijn illustere voorganger G. C. van Balen Blanken.

De plaatsing van de gedenksteen is een initiatief van het Westfries Genootschap en kwam tot stand in samenwerking met de stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer, de kolfsociëteit De Vier Eenen (Spanbroek), de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond, de gemeenten Opmeer en Medemblik en een achterkleinzoon de heer G. C. van Balen Blanken.

Dr. Van Balen Blanken.Dr. Van Balen Blanken loopt onder de erepoort van kolfstokken door ter gelegenheid van een kolffeest.

Organisator
G.C. van Balen Blanken was gedurende een halve eeuw huisarts in Spanbroek en bezat als medicus een grote reputatie. Maar meer nog dan als arts trad hij op de voorgrond als organisator. Zijn wilskracht en welsprekendheid kwamen hem daarbij goed van pas. Hij richtte de kolfclub De Vier Eenen op en was bestuurslid en voorzitter van de Nederlandsche Kolfbond. Aan hem is het te danken dat de kolfsport in West-Friesland populair werd en nog steeds gespeeld wordt.

Ook stond van Balen Blanken aan de wieg van de Opmeerse landbouwtentoonstelling. Hij wist te bereiken dat dit dorp ieder jaar weer, nu al voor de honderdste keer, een trekpleister is voor tientallen deelnemers en duizenden belangstellenden.

Op 72-jarige leeftijd richtte hij het Historische Genootschap Oud West-Friesland op. Hij werd de eerste voorzitter en de spil waar alles om draaide. Hij schreef veel artikelen, gedichten en eenakters en was overtuigd van de waardevolle historie en folklore van het gebied.

Onleesbaar
Het opschrift op de grafzerk van Van Balen Blanken is praktisch onleesbaar. De oude zerk kon echter vanwege de slechte staat niet meer gerestaureerd worden. Vandaar dat gekozen is voor de plaatsing van een bescheiden gedenksteen.
In 2009 bestaat de Landbouwtentoonstelling 100 jaar en het Westfries Genootschap 85 jaar. Bovendien is het op 3 juli zeventig jaar geleden dat de Spanbroeker huisarts op 86-jarige leeftijd stierf.

De laatste regel op de gedenkplaat brengt de verdiensten van Van Balen Blanken goed tot uiting. De zin luidt: Pionier met liefde voor West-Friesland.