De Jan Pannekeetprijs, genoemd naar dé deskundige op West-Fries dialectgebied, is op woensdagavond 10 juni uitgereikt aan Ina Broekhuizen. Carry Pannekeet, dochter van Jan Pannekeet, las het juryrapport voor en overhandigde de bij de prijs horende oorkonde en een geldbedrag.
Ina Broekhuizen kreeg de prijs onder meer voor het feit dat zij twintig jaar lang, vanaf de oprichting, deel uitmaakte van de redactie van het kwartaalblad Skroivendevort. Zij draagt het West-Friese dialect een warm hart toe, schrijft boeken en begeleidt nieuwe dialectschrijvers. De Jan Pannekeetprijs is in 2002 ingesteld door de stichting Creatief Westfries. Dit gebeurde na het overlijden van Pannekeet als eerbetoon aan deze voorvechter van het dialect.
Carry Pannekeet (links) geeft de oorkonde aan Ina Broekhuizen
Carry Pannekeet (rechts) geeft de oorkonde aan Ina Broekhuizen.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de schrijvers van de stichting Creatief Westfries, die gehouden werd in café De Vriendschap in Wadway. Voorzitter Ina Bak ging eerst in op de criteria voor de prijs en op het leven van Jan Pannekeet en zijn betekenis voor het West-Friese dialect (samensteller van het Westfries Woordenboek, schrijver van een aantal boeken, hij promoveerde op het proefschrift Woordvorming in het hedendaags West-Fries). Daarna kreeg Carry Pannekeet het woord. Van verschillende kanten waren gegevens aangedragen over Ina Broekhuizen, variërend van een opsomming van werkzaamheden tot herinneringen en anekdotes.

De tekst op de oorkonde luidt: Jan Pannekeetprijs, uitgereikt door Carry Pannekeet namens de stichting Creatief Westfries aan Ina Broekhuizen-Slot wegens haar grote verdiensten voor het op een creatieve manier stimuleren en gebruiken van het Westfries dialect.