De Auroraprijs is op vrijdagmiddag 24 april uitgereikt aan de stichting Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen. Op die zonnige middag werd het nieuwe rijtuigmuseum geopend. Ina Broekhuizen overhandigde de prijs, een oorkonde en een geldbedrag van 750 euro, aan Henk Hulshof, voorzitter van de stichting Vreeburg. Zij zei onder meer het volgende:
'Mede namens bestuur en leden van het WFG wil ik het bestuur en alle vrijwilligers van museum Vreeburg van harte gelukwensen. Gefeliciteerd met deze prachtige en doelmatige nieuwe accommodatie. Een aanwinst voor de stad Schagen. Een verrijking van de historische activiteiten die hier plaatsvinden. En dan denk ik met name ook aan de tien West-Friese donderdagen. Dan gaat het er zo toe in Schagen.

Kap en dek en pikt en dreven
Hultjes plooid en kantjes steven
Peerd en koes weer glimmend skoôn
't gnappe pak is hier gewoôn.
Uienhoop begint te raaien
Speult meziek uit vroeger taaie
Polka en de boereskos
Speulwagen en hondekros
Wielgeratel, klompe klosse
Poppesnor en moidjes stosse
Kloine purke hand in hand
Duizend mense an de kant
Kalken poip en hoge zaaien
Minzaam nei bekende zwaaie
Goud en zulver, bloedkoraal
Spreke 'n ouwe, roike taal.

Optocht deur de stad van heden
Geeft een beêld van 't verleden
Zundags plaatje wat ik zag
Op een daagse donderdag.

En voor dat zondagse plaatje zorgt u! Punctueel, authentiek en historisch verantwoord. Daarmee wil het Westfries Genootschap u complimenteren! Vandaag mag ik u een prijs overhandigen. De Auroraprijs.
De Auroraprijs wordt u toegekend vanwege de inzet van het bestuur en de vele vrijwilligers voor het behoud en het beheer van het West-Fries agrarisch erfgoed, in het bijzonder het rijdend materiaal uit de vorige eeuw. De historie van deze prijs begint in 1964. Toen was de zuivelfabriek Aurora in Opmeer vijftig jaar in productie. Het bestuur besloot een fonds in te richten, het zogenoemde Aurorafonds. Uit de rente werd en wordt de prijs gefinancierd. Het doel van het fonds is: een bijdrage geven voor presentaties op agrarisch gebied, die de algemene vooruitgang bevorderen, in het bijzonder de veehouderij betreffende Noord-Holland. In 1979 houdt de zuivelfabriek Aurora op te bestaan. Een jaar later wordt het fonds overgedragen aan het bestuur van het Westfries Genootschap. Ons bestuur bepaalt om de drie jaar wie voor deze historische prijs in aanmerking komt.
Over de toekenning van de prijs aan het Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg hoefden wij niet lang na te denken. Dit museum verzamelt, bewaart en onderhoudt allerlei materiaal op agrarisch gebied. En het nieuwe Rijtuigmuseum toont ons het rijke bezit van zoveel rijtuigen en wagens plus bijbehorende attributen. Van harte gefeliciteerd met deze prijs en met uw nieuwe museum. Ik wens u en al uw medewerkers veel succes! Hou de West-Friese historie hoog!'

Het museum werd geopend door burgemeester Westerink en zijn vrouw. De Westfriese Dansgroep Schagen trad enkele keren op en ook het Shantykoor uit Schagen. Uiteraard kon het museum bewonderd worden. Het nieuwe gebouw herbergt de hele collectie wagens en rijtuigen plus attributen, het is het depot voor de kleding van de deelnemers aan de optocht en tevens het depot voor het boerderij museum. Er is een educatieve ruimte, een kantoordeel en een ruimte waar zaken hersteld worden. De klimaatbeheersing is up to date. Achter het museum is de muziektuin geheel vernieuwd en de muziekkoepel is in ere hersteld. Hier kunnen straks velen genieten van optredens en concerten. Een brug verbindt de tuin met de achtergelegen wijk. Al met al een aanwinst voor de stad Schagen!

1. De Schager Dansgroep danste bij de opening2. Voorzitter Ina Broekhuizen sprak de genodigden toe3. De dansgroep op de kiek4. Met de oorkonde voor het museum, v.l.n.r. Rob Hogenes, voorzitter bestuur Schager markt, Ina Broekhuizen, Henk Hulshof, voorzitter Vreeburg5. Wiel van een prachtige sjees6. Depot van kostuums voor de Schager markt: hier alle vestjes op een rij1. De Schager Dansgroep danste bij de opening
2. Voorzitter Ina Broekhuizen sprak de genodigden toe
3. De dansgroep op de kiek
4. Met de oorkonde voor het museum, v.l.n.r. Rob Hogenes, voorzitter bestuur Schager markt, Ina Broekhuizen, Henk Hulshof, voorzitter Vreeburg
5. Wiel van een prachtige sjees
6. Depot van kostuums voor de Schager markt: hier alle vestjes op een rij
(Foto's Netty Zander en Ina Broekhuizen)