Op donderdagavond 8 januari ondertekenden de dagelijks bestuursleden van de Vereniging Westfriese Monumentale Kerken en het Westfries Genootschap een samenwerkingsovereenkomst.
Doel van de samenwerking is de verbreding van het draagvlak voor het West-Fries cultuur- en erfgoed en de bescherming en het zoveel mogelijk voor het nageslacht in de oorspronkelijke staat bewaren van de monumentale kerken in het West-Friese landschap. We zullen gebruik maken van elkaars voorzieningen, materiaal, folders en dergelijke, we houden elkaar op de hoogte van beheer- en beleidszaken en waar mogelijk werken we samen bij informatie- of verenigingsbijeenkomsten.

Op de foto zittend v.l.n.r. Ina Broekhuizen-Slot (voorzitter WFG), Bep Dekker-Buur (voorzitter VWMK), Dirk Bankert (secretaris-penningmeester VWMK) en staand Stan Nuveen (secretaris WFG) en Jan Smit (penningmeester WFG).
Foto: Theo Mes