Dit jaar bestaat het Westfries Genootschap 85 jaar. Om dat te vieren wordt er door de vereniging, naast de gebruikelijke bijeenkomsten, een aantal extra activiteiten georganiseerd. In de eerste helft van 2009 zijn dat de volgende zaken

Nieuwe kalender
Op zaterdag 7 maart wordt in het kerkje van Hauwert de verjaardagskalender Markant West-Friesland gepresenteerd. De kalender bevat twaalf bladen met de twaalf belangrijkste kenmerken van ons gebied. Op ieder blad een viertal foto’s, een gedicht in het dialect en informatie over het onderwerp: tezamen een mooie mix van beeld en woorden. Het is een bewuste keus om juist deze kenmerken onder de aandacht te brengen. Zij vertegenwoordigen de eigenheid van West-Friesland, zij vertellen iets over de historie van deze streek, over het ontstaan, de bewoning, het leven en werken en niet te vergeten de cultuur. Inloop: half 11, aanvang 11 uur. Opgave: secretariaat Westfries Genootschap.

Lezingen
Op zondagmiddag 8 maart (café De Vriendschap, Wadway) en op zondag 15 maart (restaurant Igesz, Schagen) wordt een lezing gehouden over het exterieur van de West-Friese en Noord-Hollandse boerderij. Harold Bos vertelt over de bouwhistorie en Hans van Kampen over het kleurgebruik van stolpboerderijen in de 18e en 19e eeuw. Beelden verduidelijken het verhaal.’
De lezingen beginnen op beide middagen om 14 uur. Entree: 2 euro voor leden, 3 euro voor belangstellenden.

Muziekspel
In april wordt, ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan, het West-Friese muziekspel Aarsom met de wiele opgevoerd. Het spel is geschreven door Ina Broekhuizen-Slot en de muziek is gecomponeerd door Cor Silver. De regie is in handen van Eveline Groot en Wil Luiken verzorgt de muzikale begeleiding. De spelers en zangers komen uit heel West-Friesland.
Aarsom met de wiele is het vierde toneelspel dat onder auspiciën van de stichting Creatief Westfries gerealiseerd wordt. Het spel, een toneelstuk met liedjes, gaat over veranderingen. Veranderingen in de levens van mensen en veranderingen in West-Friesland. Want de afgelopen 85 jaar is in dit gebied veel verdwenen, vernieuwd en veranderd.
De vijf uitvoeringen zijn in Dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk op de volgende data: zaterdag 4, vrijdag 17 en zaterdag 18 april om 20 uur, zondag 5 en zondag 19 april om 14 uur.
Toegangsbewijzen zijn te bestellen door het overmaken van 15 euro per persoon op rekeningnummer 12.19.63.713 t.n.v. A. Bak, Hauwert, inzake Creatief Westfries, onder vermelding van de gewenste datum. Er worden geen toegangsbewijzen thuis gestuurd. Inlichtingen: tel. nr. 0229 201167, zie ook Aarsom met de wiele

Wedstrijd voor amateurschilders
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van het Westfries Genootschap wordt in het Westfries Museum in Hoorn een tentoonstelling gehouden van werken van West-Friese naïeve schilders. Deze tentoonstelling loopt van 11 juli tot en met 20 september. Het genootschap en het museum organiseren voorafgaand aan de expositie een wedstrijd voor amateurschilders met als thema ‘Dit is West-Friesland’. Iedereen wordt uitgenodigd mee te doen, alle schildertechnieken zijn geoorloofd. Er zijn twee categorieën: jeugd en volwassenen. Stuur een afbeelding (als digitale of analoge foto) van uw werk naar het Westfries Genootschap, Postbus 2125, 1620 EC Hoorn. U kunt maximaal drie werken inzenden. De schilderijen mogen niet groter zijn dan 50x60 centimeter. De inzendtermijn sluit 19 juni 2009.
De jury bestaat uit Jannie Kuiper-Wetsteen (naïef schilder uit Nieuwe Niedorp), Harold Bos (kunsthistoricus en bestuurslid genootschap) en Ad Geerdink (directeur Westfries Museum).
De winnende schilderwerken krijgen een prijs en worden tentoongesteld in het Westfries Museum.