Van de voorzitter

Aan het eind van het jaar zijn er momenten waarop men stilstaat bij datgene wat er de afgelopen twaalf maanden gebeurd is. Het schrijven van deze nieuwjaarswens is zo’n moment. Voor het genootschap was het een actief jaar. De uitgave van het 75e jaarboek werd gevierd, evenals het jubileum van de Westfriese Omringdijk (25 jaar provinciaal monument). We namen met een aantal succesvolle activiteiten deel aan de Week van de Geschiedenis en aan het project Het Verleden van Nederland. Het in 2007 gepresenteerde Westfrieslandspel beleefde enige herdrukken en werd met een uiteindelijke oplage van 9600 stuks een grandioos succes! Hieruit blijkt eens te meer dat er veel belangstelling bestaat voor de historie en de cultuur van onze streek. Complimenten voor de samenstellers Gerda en Tom Wester én de stichting Creatief Westfries, die het aandurfde om dit spel op de markt te brengen. Onlangs werden het Timmermansgildehuis en de naastgelegen woning opnieuw geverfd. Beide gebouwen hebben nu weer een frisse uitstraling! Onze website wordt goed bezocht en particulieren en instanties weten het genootschap te vinden met vragen om advies en informatie.

Na ‘stilstaan’ volgt ‘doorgaan’. In het kader daarvan kijk ik vooruit naar 2009. Het komend jaar viert onze vereniging het 85-jarig bestaan. Dat gebeurt met een aantal bijeenkomsten en activiteiten. In de eerste vier maanden van het nieuwe jaar zijn dat achtereenvolgens: de presentatie van de nieuwe verjaardagskalender ‘Markant West-Friesland’ op zaterdag 7 maart in Hauwert, de lezingen ‘De buitenkant van de boerderij’ in Wadway (8 maart) en Schagen (15 maart) en de vijf opvoeringen van het muziekspel ‘Aarsom met de wiele’ in april in Abbekerk.

Vrijwel al het werk dat gebeurt binnen het genootschap en de stichtingen en commissies wordt gedaan door vrijwilligers. Dat is een groot goed, waarop we trots kunnen zijn! Mede namens u allen dank ik de vrijwilligers voor hun inzet. Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die enkele malen per jaar de kraam of de stand van het genootschap willen bemannen om zo onze vereniging te promoten, bijvoorbeeld bij het Holland Flower Festival in Zwaagdijk-Oost. Interesse? Meldt u zich alstublieft bij het secretariaat.
Tot slot wens ik u en de uwen plezierige feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Ina Broekhuizen-Slot