Een rijke middag!

Ja, een rijke middag hadden we op zaterdag 7 november in sporthal De Koggehal in De Goorn. Een grote locatie, want met een orkest van bijna honderd man zoek je naar ruimte! De tweehonderd leden en belangstellenden konden er dan ook met gemak in.

Al ruim voor tijd, om half één, kwamen de eerste leden binnen. Om één uur zat de halve zaal al vol! Iets na half twee opende de voorzitter. Ze keek terug op een goed jubileumjaar en hoopte op een feestelijke afsluiting met deze middag. Ook feliciteerde ze de commissie Kap en Dek met de prijs die ze toegekend hadden gekregen.

Daarna opende ze de korte algemene ledenvergadering en stelde ze het enige agendapunt aan de orde: statutenwijziging betreffende de eenduidige naamsvoering van onze vereniging. Voorstel is om de naam Westfries Genootschap vast te leggen en de 'oude' naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland alleen nog te bewaren in de statuten. Klaas Bant en Johan Wokke maakten bezwaar tegen respectievelijk de inhoud en de redactie van dit voorstel. Besloten werd het voorstel terug te nemen, het opnieuw te bestuderen en het waarschijnlijk in de ledenvergadering van 2010 nogmaals in te brengen.

Vooraan: De kinderen die rijmpjes voorlazen.Vooraan: De kinderen die rijmpjes voorlazen (foto Frans Leek - Stichting Projector).

Vervolgens maakten de beide inleiders, Nico Groot en Henk Kok, ons duidelijk hoe ingrijpend de veranderingen zijn geweest sinds 1924. Maatschappelijk en economisch, maar ook op het gebied van het dialect. Na hen presenteerde bestuurslid Joop van Diepen het boekje 'Een bullebak in sloôt', vol korte rijmpjes voor peuters en kleuters. Heel leuk was dat vier kinderen in onvervalst West-Fries de rijmpjes voorlazen!

Eén van de dirigenten van het orkest.Eén van de dirigenten van het orkest
(foto Frans Leek - Stichting Projector).

Na de pauze het concert van het Noord-Hollands Ouderenorkest met prachtige uitvoeringen van indrukwekkende muziekstukken. Het West-Friese deel bestond uit declamatie van het lied 'Meziek' door Ina Broekhuizen, begeleid door het orkest, uit de herkenbare Westfriese Rapsodie en uit Folkloristische Paraphrases van Gerard Boedijn. Op dit laatste nummer dansten vijf paren van de Spierdijker Dansers. Dit deden zij vol overgave en met gratie. Een lust voor het oog!

Het Noord-Hollands Ouderenorkest.Het Noord-Hollands Ouderenorkest (foto Frans Leek - Stichting Projector).

Pieter Heertjes komt alle lof toe voor zijn orkestarrangementen van de West-Friese liederen. De Rapsodie werd opgedragen aan onze voormalig vice-voorzitter Jaap Raat als dank voor zijn grote inzet voor de vastlegging van de historie van ons gebied. De toegift van het NHOO was de Second Waltz en op die muziek walsten de Spierdijkers al spoedig gevolgd door mensen uit het publiek!

Walsen op de muziek van het Noord-Hollands Ouderenorkest.Walsen op de muziek van het Noord-Hollands Ouderenorkest (foto Frans Leek - Stichting Projector)