Tijdens de presentatie van de West-Friese canon, donderdag 19 november in het Westfries Archief in Hoorn, raakte ik in gesprek met Geertje van Emmerik van Kunst en Cultuur van de provincie Noord-Holland. Ze vroeg me om een oproep te doen aan onze leden, aan u dus! Het betreft de Westfriese Omringdijk. Mensen die wat willen schrijven over hun eigen belevenissen op/bij/aan/met de dijk worden opgeroepen dat te doen. De verhalen komen op de website: www.westfrieseomringdijk.nl

In 2008 was de Omringdijk 25 jaar provinciaal monument. Het werd onder meer gevierd met een wandeling over de dijk. Bij Krabbendam werd ter ere van deze wandeling het damhek op de dijk met vlaggetjes versierd.

Vlaggetjes op de dijk.Vlaggetjes op de dijk.

Schrijf uw eigen verhaal, een herinnering, een gedicht, een mijmering over die dijk. Misschien is er een foto die het verhaal verduidelijkt, stuur die mee! Dit alles onder het thema: Mijn dijk. Kijk op bovengenoemde website naar verhalen en foto's die er al staan. Via deze site kunt u uw verhaal toevoegen.

Van harte aanbevolen!