Op 18 november vond de bijeenkomst plaats met de nieuwe leden van ons genootschap. We kwamen bijeen op een karakteristieke plek: het café Het Wapen van Wogmeer, dat midden in de jubilerende droogmakerij ligt. Want net als de Beemster vierde de Wogmeer dit jaar het 400-jarig bestaan. Het was dus feest in de Wogmeer. Huizen en boerderijen, hekken en tuinen waren versierd met slingers en bloemen. Met allerlei festiviteiten, waaronder een prachtige revue, stond men stil in september bij de historie én bij het heden.

Tijdens de bijeenkomst werd een stelling geponeerd...Tijdens de bijeenkomst werd een stelling geponeerd, waarop instemmend (groen) of afkeurend (rood) kon worden gereageerd.

De aanwezigen keken eerst naar de pr-film van het genootschap en een powerpoint presentatie waarin onze aangesloten stichtingen en commissies worden voorgesteld. Daarna was het tijd voor vragen en gesprek. Waarom werd u lid? Wat ziet u als taken voor het genootschap? Hebt u suggesties voor nieuwe activiteiten?
Als belangrijkste taak van het genootschap werd, naast geschiedschrijving, genoemd het behoud van de West-Friese cultuur. Iedereen onderschreef deze doelstelling en op de vraag naar suggesties voor nieuwe acties, kwam het antwoord: ‘Jullie doen al zo veel!’

Carolien van Etten-van Dolder is met haar man pas lid geworden.Carolien van Etten-van Dolder is met haar man pas lid geworden. Zij is nog geen veertig, dus voor ons genootschap jong!

Ook werden reacties gevraagd op de stelling: het Westfries Genootschap is een club voor 50-plussers. In de zaal bleken vier leden te zitten onder de 50! Zij wezen op social media en het actueel houden van onze website, omdat jongeren (!) op die manier informatie en contact zoeken.
Na de pauze hield Hans van Kampen een interessante lezing over de geschiedenis van de Wogmeer.

Nieuwe leden aan het woord.Nieuwe leden aan het woord.