Om nader kennis te maken met het genootschap nodigt het bestuur de mensen die het afgelopen jaar lid zijn geworden uit voor een nieuwe ledenbijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op zondagmiddag 18 november in café Het Wapen van Wogmeer, Wogmeer 59.
De inloop is vanaf 13.30 uur, dan staat er koffie en thee klaar.
De bijeenkomst begint om 14 uur met een welkomstwoord en de vertoning van de promotie-dvd Kijk op West-Friesland. Vervolgens wordt door middel van een powerpoint presentatie informatie gegeven over doelstelling en activiteiten de bij het genootschap horende stichtingen en commissies.
Hierna is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Na de pauze houdt bestuurslid Hans van Kampen aan de hand van beeldmateriaal een inleiding over de jubilerende Wogmeer.

Ook mensen die al langere tijd lid zijn en nog niet eerder zo'n bijeenkomst bijwoonden, zijn welkom op 18 november. Wilt u zich a.u.b. wel opgeven voor deze middag? Dat kan per mail, telefonisch of schriftelijk.

De Wogmeer ligt midden in het oude land, tussen Obdam, Hensbroek, Ursem en Spierdijk, en is 690 hectare groot. Het wordt in het boek ‘Zee van Land’ een van de meest representatieve droogmakerijen binnen de Westfriese Omringdijk genoemd. De polder viel in 1608 droog, daarna kwamen er honderden landarbeiders om sloten te graven, bruggen te bouwen en de Verlaatsweg en de Middenweg aan te leggen. In 1610 konden de participanten hun landerijen inzaaien en in 1612 werd een begin gemaakt met het bouwen van de eerste woningen.
De hoop dat de grond van de Wogmeer vruchtbaar zou zijn, werd niet bewaarheid. Tot overmaat van ramp kwam de Wogmeer door de doorbraak van de Omringdijk in 1675 anderhalf jaar onder zout water te staan. De situatie was zo slecht dat de inwoners en landgebruikers medio achttiende eeuw allerlei belastingvrijstellingen kregen.
Dit jaar vierden de inwoners feest rond het 400-jarig bestaan van hun polder.