Verslag presentatie kinderleesboek Geheimen van de Dijk op 22 september 2012

Op zaterdagmiddag 22 september 2012 is in de veilinghal van de Broeker Veiling in Broek op Langedijk tijdens het Vrij Event van HDC Media het nieuwe kinderleesboek met verhalen van de Westfriese Omringdijk van het Westfries Genootschap gepresenteerd. Voor de presentatie waren tien kinderen uit West-Friesland uitgenodigd. Een aantal van hen woont vlak bij de Westfriese Omringdijk. Nadat Theo van Hoesel van HDC Media een kort welkomstwoord had gesproken, kwam Jan Smit (vice-voorzitter van het Westfries Genootschap) aan het woord. Hij ging in op de totstandkoming van het boek en bedankte degenen die meegewerkt hebben aan het boek. Dat zijn niet alleen schrijver Idzard van Manen en tekenaar Sjaak Bos, maar ook de leden van de werkgroep. Verder bedankte hij HDC Media voor de plezierige samenwerking. In zijn toespraak wees de vice-voorzitter erop dat het boek een onderdeel is van een groter project. Het is namelijk de bedoeling dat het boek ook gebruikt wordt op de basisscholen en dat de kinderen eventueel samen met hun ouders en grootouders op zoek naar geocaches (kleine schatkistjes) die op tien verschillende plaatsen bij de Westfriese Omringdijk liggen verscholen. Ook worden de kinderen gestimuleerd om musea en archieven te bezoeken.

Jan Smit vertelt over de totstandkoming van het kinderboek.
Jan Smit vertelt over de totstandkoming van het kinderboek.
Netty Zander leest voor uit 'Geheimen van de dijk'.
Netty Zander leest voor uit 'Geheimen van de dijk'.

Na Jan Smit ging bestuurslid Netty Zander achter de microfoon staan. Zij liet het eerste exemplaar van het nieuwe boek zien. Er zat een mooie strik omheen. Zij stelde eerst aan de kinderen enkele vragen over de dijk en las vervolgens een gedeelte van het verhaal “Indringers uit het Verre Oosten” voor.

Veel enthousiasme tijdens de verloting van de tekeningen.Veel enthousiasme tijdens de verloting van de tekeningen.

Voor de kinderen volgde na een uitleg van Frenk Dieke van HDC Media en een medewerkster van de veiling een verloting. Met behulp van de knoppen in de koopmansbankjes van de veiling mochten zij proberen de wijzer van de klok op het cijfer tien stil te zetten. Degene die dat gelukte was de “koper” en kreeg als prijs een ingelijste afdruk van een van de tekeningen uit het boek. De laatste afdruk van een tekening die verloot werd was die van de voorplaat. Daar werd als extra prijs het eerste exemplaar van het boek bij gedaan. Dit werd gewonnen door Koen Schagen uit Zwaag. Voor alle kinderen die bij de presentatie aanwezig waren (de tien uitgenodigde kinderen en een uit de zaal) was er een exemplaar van het nieuwe boek. Tot besluit gingen alle kinderen met het nieuwe boek in de hand op de foto.

De verloting van het eerste exemplaar, met de tekening van de voorplaat is in volle gang.De verloting van het eerste exemplaar, met de tekening van de voorplaat is in volle gang.

Toespraak vice-voorzitter bij presentatie kinderleesboek Geheimen van de Dijk op 22 september 2012

Beste mensen, dames en heren, jongens en meisjes,

Vandaag is het voor het Westfries Genootschap een feestelijke dag. Want op deze Dag van de Dijk presenteren wij ons nieuwe kinderleesboek met de veelbelovende titel Geheimen van de Dijk, verhalen van de Westfriese Omringdijk. Het gaat om meer dan een boek alleen, maar daarover straks meer. Aan het tot stand komen van dit boek gaat heel wat vooraf. In 2002 publiceerde het Westfries Genootschap het succesvolle lees-stripboek Speurtocht door de Geschiedenis van West-Friesland. Nu tien jaar later is het tijd voor wat nieuws. Al een aantal jaren geleden kregen wij geld van de Rabobanken in West-Friesland met als voorwaarde daarmee iets voor de jeugd te doen. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk te realiseren. Allerlei ideeën passeerden de revue. Zo is bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is een hoorspel voor de jeugd te maken. Op voorstel van ons bestuurslid Joop Schouten vond in het voorjaar van 2010 een eerste gesprek plaats met Idzard van Manen over de mogelijkheden van het maken van een boek gericht op kinderen. Na enige tijd groeide het gevoel dat er in deze tijd meer nodig is om de jeugd te interesseren voor de geschiedenis van West-Friesland. En zo is het gekomen dat er een samenhangend project ontstaan is van een kinderleesboek, lesbrieven voor het gebruik van het boek op de basisscholen, het stimuleren van kinderen om musea of archieven te bezoeken en de mogelijkheid om op zoek te gaan naar geocaches. Dat zijn kleine schatkistjes die op diverse plaatsen bij de Westfriese Omringdijk verscholen liggen. In deze schatkistjes zit iets voor de vinder. Om te kunnen zoeken moet je met behulp van de website van het Westfries Genootschap en een hand GPS proberen vast te stellen waar de schatkistjes liggen.

Afbeeldingen uit het kinderboek die 'geveild' werden.Afbeeldingen uit het kinderboek die 'geveild' werden.

Wij hopen dat door middel van dit project de belangstelling van de kinderen voor de geschiedenis van West-Friesland, de Westfriese Omringdijk en het Westfriese landschap blijvend gewekt wordt. We hopen ook dat ouders, grootouders en leerkrachten enthousiast met de kinderen aan de slag gaan. Wij kregen niet alleen een bijdrage van de Westfriese Rabobanken, maar ook van de Kattendijke/Drucker Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ik wil u niet onthouden wat de adviescommissie van het laatste fonds schreef. De opzet van het project is onderscheidend, omdat de aanvrager onderzoek op locatie combineert met digitale lesbrieven en een boek met verhalen. Bijzonder aan het project is dat het project schoolgebonden activiteiten combineert met activiteiten in vrije tijd en dat ouders en kinderen samen het project kunnen uitvoeren.
Nu nog even over het boek zelf. Het is een prachtig boek geworden dat bestaat uit tien verhalen die op tien verschillende plaatsen langs de Westfriese Omringdijk spelen en in verschillende eeuwen. Naast de verhalen met tekeningen bij het verhaal zijn er ook kadertjes waarin meer informatie wordt gegeven. Daar staan ook verklarende tekeningen bij. Dat het boek zo mooi geworden is, is te danken aan schrijver Idzard van Manen en tekenaar Sjaak Bos, alsmede aan Frenk Dieke en Ingrid Beltman en hun collega's van HDC Media. Niet vergeten mogen worden de leden van de werkgroep van het Westfries Genootschap. Van de leden van de werkgroep wil ik met name noemen Netty Zander en Ina Broekhuizen. Ik mag ook Henk Sloetjes uit Wognum niet vergeten die alle teksten heeft doorgelezen op type-, taal- en schrijffouten. Ook onze Commissie Geschiedschrijving heeft een steentje bijgedragen. Ik wil alle mensen die meegeholpen hebben bedanken en complimenteren met het mooie resultaat. Straks zal Netty Zander een stukje uit het boek voorlezen en daarna krijgen een aantal kinderen uit West-Friesland een exemplaar uitgereikt. Zij krijgen dit boek nadat het eerste exemplaar is geveild. Voor anderen is het boek hier en via “Boeken van de krant” te koop. Ik zou zo zeggen: koop, lees, kijk, ga op pad en geniet!

Jan Smit,
Vice-voorzitter Westfries Genootschap.

Foto's gemaakt door Frenk Dieke.

Alle kinderen die aanwezig waren bij de presentatie kregen een boek cadeau.Alle kinderen die aanwezig waren bij de presentatie kregen een boek cadeau.