De eerste september was een stralende dag, prachtig weer voor de Westfriezendag. Al snel stroomde de foyer van schouwburg Het Park vol met vrienden en vriendinnen van het genootschap. De leden in kostuum werden één voor één op de foto gezet door Theo Mes. Zij krijgen hun portret digitaal thuisgestuurd.
In de vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Margo Haakma, Harold Bos en Stan Nuveen. De vergadering koos Nan Beers, Kees Kreuk en Jan Wittink tot leden van het algemeen bestuur. Jan Wittink zal de secretariaatsfunctie op hem nemen.

Nan Beers
Nan Beers
Jan Wittink
Jan Wittink
Kees Kreuk
Kees Kreuk

De Westfrieslandprijs 2012, een bedrag van 1000 euro en een oorkonde, ging naar Ans en Theo Spil van bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik. Met het uitreiken van deze prijs toonde het genootschap haar waardering voor de buitengewone inzet va het echtpaar Spil voor het bewaren, vastleggen en onder een breed publiek uitdragen van de geschiedenis van het bakkersambacht. Dankzij hen is De oude bakkerij uitgegroeid tot een smaak- en spraakmakend museum met landelijke bekendheid.

De Westfrieslandprijs 2012 ging naar Ans en Theo Spil van het bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik.De Westfrieslandprijs 2012 ging naar Ans en Theo Spil van het bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik.

Na de vergadering trad de groep Skotwal op. Zij brachten Engelse en Amerikaanse liederen met West-Friese teksten ten gehore. Zang en muziek waren klasse, de zaal luisterde geboeid naar het optreden van deze ervaren musici.
Na de lunch volgden de excursies, die alle goed verliepen.
In de foyer van Het Park werd ten slotte het diner geserveerd.

Hieronder de openingstoespraak van de voorzitter en de woorden die tot de scheidende bestuursleden werden gericht.

Vrijwilligers van het bakkerijmuseum bij de introductie van de Westfrieslandprijs.Vrijwilligers van het bakkerijmuseum bij de introductie van de Westfrieslandprijs.

Openingstoespraak van de voorzitter

Beste mense, vriende en vriendinne van 't Westfries Genoôtskap

Names 't bestuur zou ik zegge wulle:
welkom, van harte welkom op deuze Westfriezedag! Wat mooi dat jullie d'r allegaar benne!
Welkom an onze erelede, an onze lede van verdienste, an de mense die we speciaal noôd hewwe voor deuze dag en an alle lede in kostuum!
Een roik gezicht! Wai vinde 't bar mooi dat jullie zó deuze Westfriezedag kleur geve! Deerom worre jullie allegaar op de kiek zet! Al ben je nag niet op pertret gaan, meld je den effies nei de vergaring bai fotograaf Theo Mes. Hai staat bai de ingang van de foyer. Dick Ham, 't nuwe bestuurslid van de stichting, zet deuze hêle Westfriezedag op de film! Merakel bedankt alvast!

Voordat ik vedder gaan, wul ik graag 't woord geve an de heer Westenberg, wethouwer van Hoorn en lid van ons genoôtskap.

Dank voor uw woorde. Ik weet dat u weer are sjouwtjes heb, dat u bloift niet bai de vergaring.
Vriende en vriendinne, ok dut jaar misse we mense. Bekende gezichte, trouwe lede.
Ik noem drie name.
Joop Zutt uit 't Waarland, hai overleed in november, hai werd 69 jaar. Joop was sinds 2004 lid van de redactiecommissie voor 't jaarboek, hai was een beste skroiver van veul goeie verhale voor de bundel.
Pater Piet van Kampen, overleed in maart, hai werd 97 jaar. In 1957 werd ie bestuurslid. Op de Westfriezendag van 1981 nam ie ofskaid afscheid. Hai werd benoemd tot erelid hai kreeg de zilveren erepenning. Veul mense wete nag wat ie zee op die Westfriezedag. Een buurman vroeg 'm: „Wat gaan je nou doen, Piet?”
Hai antwoordde: „Koike!”
„Koike?”
„Ja, koike. Koike nei 't land, de bloeme, de veugels, de koeie, de slôte,de doike, de lucht en de wolke. D'r is nag 'n hoop te koik.
En ik gaan leze. West-Friesland is een boek, moin boek. Ik kom nooit uitlezen.”
Heêl wat jare kreeg ik een week voor de Westfriezedag een skroiventje van pater van Kampen, hai wenste ons den allegaar een goeie vergaring en een mooie gastdag. Vlede jaar kwam 'r gien skroiventje meer, maar brocht z'n neef Hans de groete over.
Met pittig wat Westfrieze ware we bai de uitvaart en de begrafenis van Piet van Kampen om 't de leste eer te bewoizen.
En nag maar heêl kort leden: Piet Moeijes, burgemeester van de Skermer. Hai was eerst boer en werd burrie. Dat kwam vroeger veul voor, maar ik denk dat met 't overloiden van Piet dat toidperk ofslôten is. De indrukwekkende uitvaart was vlede week zaterdag.
We gedenke met eerbied en dankbaarhoid alle lede die dut jaar wegvallen benne.

De ledewerfactie, een nuw lid betaalt dut jaar maar voiftien euro, heb zurgd voor heêl wat nuwe lede.
En een deêl deervan benne hier vedaag. Hullie hewwe we venochend ontvangen bai een tafel in de hal.
Welkom! Ik hoop dat jullie je gauw thuis voele zalle binnen de vereniging.

Beste mense, guster stond 'r een mooi bericht in de krant. ‘Nederlanders zijn trots op cultuurhistorie’. 90% van de Nederlanders is groôsk op ouwe gebouwe, parke, forte en boereplase. Dat bleek uit een onderzoek van Natuurmônumente. Goed nuws voorons genoôtskap: geskiedenis leeft!
Wai kenne den ok terugkoike op een best verenigingsjaar. Een paar hoogtepunte: we beleefde een mooie najaarsstreekmiddeg met een prachtige kostuumshow, 't derde deêl van de Westfriese Historische Reeks over tuinbouw en zaadteêlt kwam uit en d'r werd in Abbekerk een merakel mooi Westfries meziekspel opvoerd voor volle zale.
Op een paar are zake wul ik effies dieper ingaan.
Aldereerst op 't imago-onderzoek en de ledenenquête.
In 't Vierkant van juli staat de uitslag van 't imago-onderzoek. 1400 West-Frieze hewwe alderhand vragen beantwoord over ons genoôskap. Jullie hewwe 't leze kend in 't Vierkant.
An de stichtings en commissies vroege wai om an de hand van de uitkomste anbevêlings te doen an 't bestuur. 't Bestuur bekoikt den wat 'r met die anbevêlings beure ken. Deerover zouwe we vedaag in deuze vergaring wat vertelle.
Omdat we nag niet van alle commissies en stichtings antwoord had hewwe, ken 't bestuur nou nag niet zegge hoe we verder gane.
Zo gauw we planne maakt hewwe, zalle we dat vezelf wete leite.
Bai 't aprilnummer van 't Vierkant zat een ledenenquête.
We benne bar bloid dat wel 700 mense die enquête invuld en terug stuurd hewwe. Da's een hêle zoôt!
Bedankt! En wat bloikt? Jullie benne roik tevreden met ons en met 't werk wat of we doene.
Een paar bijzonderhede:

 • 90% van de lede is lid vanwege de betrokkenhoid met West-Friesland
 • 93% vindt de belangroikste taak voor 't genoôskap de inzet voor de West-Friese cultuurhistorie
 • 70% van de lede is ok lid van een are historische club
 • 84% is tevreden tot zeer tevreden over de zichtbaarhoid van 't bestuur, 1% is deer ontevreden over, noh, die koike misskien niet goed
 • 96% vindt dat 't bestuur de lede goed infermeert over wat 'r beurt binnen de vereniging en 95% vindt dat 't bestuur genog in de weer is om 't West-Friese culturele erfgoed in stand te houwen
 • Over de inhoud van 't jaarboek is 95% tevreden
  Opvallend vind ik dat 'r maar bar woinig mense op ons website koike: 64% koikt nooit en 6% een paar keer per maand, jongere lede vinde dat de website antrekkelijker worre moet
 • 88% vindt de contributie goed en 11% vindt die te leig, zowat gien mens vindt 't te hoog
 • En: 16% wul meehelpe as vraiwilliger!
 • De Westfriezedag en de streekmiddage worre goed beoordeêld, maar opvallend is dat 83% gien are bai ienkomste van 't genoôskap weet te noemen.

Vezelf gane we de resultate in 't bestuur bespreke en we koike wat we d'r mee doene de kommende jare.

Van 't zeumer stonde wai met de pr-kraam van ons genoôtskap op 't historisch festival in Hensbroek en in de hal bai de landbouwtentoônstelling in Opmeer. Op de kraam hadde we een proisvraag. Mense konne antwoord geve op de vraag: hoe lang is de Westfriese Omringdoik?
Wat zouwe jullie zegge?
Noh, op ien briefie stond 34 kilometer en op een aar 3.000, met nag van alles deertussenin.
Die doik… die 126 kilometer lange doik, ons provinciaal mônument, de hoeder en behoeder van land en mense, vroeger en nou nag altoid.
Die doik, weer al eêuwelang an werkt wordt, weer ok in onze toid an werkt wordt. Dat is goed, deer is niks nuws an, maar… dat werken moet wel met zurg beure en d'r moet let worre op de waarde van de doik in 't landskap.
Met 't versterken van de Zuierdoik tussen Enkhuizen en Hoorn is 'r heêl wat misgaan de leste jare. De planne die d'r legge voor 't deêl ten zuiden van Hoorn worre nou deur alderhand organisaties goed in de gate houwen en d'r wordt luisterd nei kenners, nei historici en archeologen.
Maar d'r wordt op meer plaase werkt an die doik.
Jullie hewwe allegaar wel lezen dat de stichting voor Landelijk Skoôn West-Friesland weer in de bres sprongen is voor de Omringdoik. Voor de goeie orde: LS is een zelfstandige stichting die oigen besluite neemt, los van 't bestuur van 't genoôtskap. Bai Winkel wordt de weg op de doik verbreed en d'r wordt naast die weg een fietspad maakt. Dat betekent dat de doik bar beskandelezeerd wordt en veuls te breid wordt. De stichting heb hier bezwaar teugen maakt. Voor 't eerst in 80 jaar is 't bestuur nei de rechter stapt. En die rechter heb zoid dat ze geloik hadde. De gemeente heb 'm niet houwen an 't bestemmingsplan en had gien vergunning geve maggen as de doik (en ik zeg 't effies in 't Nederlands) ‘op ontoelaatbare wijze wordt aangetast’. De gemeente vond dat dat niet 't geval was, maar Landelijk Skoôn was 't deer niet mee iens. 't Werk an de doik is nou stopzet, d'r zal eerst goed keken worre moete of 't aars ken. Belangroik is ok dat Landelijk Skoôn deur de rechter as belanghebbende erkend is.
Vezelf wulle we gien museum make van West-Friesland en de voilighoid van de mense is bar belangroik (is fietse onderan doik trouwes niet veul voiliger, we hope dat 't zo worre gaat deer), maar de historische en landskappelijke waarde van ons mônument wulle we zo goed mogelijk beware en beskerme. Die is van belang voor ons, maar zeker ok voor onze joôs en kloinkindere.

Ik wul graag ok effies vooruit koike! Want 'r beurt een zoôt de kommende toid.
An 't end van deuze maand komt 't kinderleesboek Gehoime van de doik uit. In dut mooie boek stane tien verhale die speule an de doik. Op onze website komt nag meer infermatie te staan en ok ken iederien skatte zoeke, die op die tien plaase skuild douwd benne, dat beurt met geocaching. Een pracht kedo voor jong én oud!
Oktober is de maand van de geskiedenis. Deer doet 't genoôtskap an mee met twei lezings. 't Thema is Arm en roik.
De iende lezing is op 14 oktober in Broek op Langedoik en gaat over de toid voor de verkaveling van 't Geistmerambacht, de are lezing houdt Kees van der Wiel in Wadway. Hai is de skroiver van 't boek Veeteelt en hai vertelt over arm en roik in de veehouwerai.
De najaarsstreekmiddag wordt houwen in de Beemster, de feistende 400 jarige polder! We komme deer bai mekaar in de kerk en 't belooft een interessante middeg te worren.
Op 18 november is 'r een kennismakingsmiddeg voor de nuwe lede in 't Wapen van Wogmeer, midden in de polder die dut jaar ok 400 jaar bestaat.

Nuwskierige Westfrieze. Graag stel ik de bestuurslede an u voor.
Dat benne:
- onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, hai kwam in 1973 al in 't bestuur! Bestuursafgevaardigde in de stichting voor Landelijk Schoon.
- Jan Smit uit Opperdoes, vice-voorzitter
- Peter Koopman, penningmeester
- Stan Nuveen uit Obdam, secretaris, bestuursafgevaardigde in de reiscommissie en contactpersoon voor de redactiecommissie,
- Harold Bos uit Alkmaar, redactielid 't Vierkant, en voorzitter van de stichting Westfriese Families,
- Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens,
- Hans van Kampen uit Schagen, BA Kap en Dek en in de Vereniging Westfriese Monumentale kerken,
- Netty Zander uit Hoogwoud, BA in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting.
- Maarten Dekker, BA in de commissie Geschiedschrijving
- Margo Haakma
- Anneke Helder.
En den vezelf onze spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag. U hoort heur stem an de têlefoôn, u ziet 'r as u de deur van 't gildehuis opendoet. En as 't moet, vraagt ze ok an d'r joôs om mee te werken voor ons genoôtskap.
Heur die twei ouwste joôs hewwe met de Rabofietstocht deur weer en wind meereden om geld voor onze vereniging bai mekaar te swêlen.
Ok voor deuze dag heb Corina weer een hêle zoôt werk verzet. Dank deervoor!

Dank ok an de bestuurslede en an alle mense die hêlegaar voor niks zoveul doene en hullies beste krachte geve voor de cultuur en de historie van West-Friesland.

Hiermee is de vergadering geopend.

Afscheidswoorden

Margo Haakma
Margo, je kwam twee jaar geleden in ons bestuur. Je bracht vrolijkheid mee, humor en een gulle lach.
Je verdiepte je terdege in de structuur van het genootschap, je was geïnteresseerd in alles wat er gebeurt. Bij de commissie Presentatie had je een waardevolle inbreng. Maar na anderhalf jaar vond je dat je niet genoeg tijd kon geven aan het bestuurswerk, mede vanwege je fulltime baan. Iets half doen past niet bij je, dus je liet ons dit voorjaar weten dat je je bestuurstaak wilde neerleggen. Daar hadden we uiteraard begrip voor, maar we vonden het ‘ok bar spoitig’. Ik dank je voor je inbreng, ik wens je alle goeds voor de toekomst en ik hoop je nog vaak tegen te komen op onze bijeenkomsten.

Harold Bos
Harold, in 2005 kwam je in het bestuur, in het jaar dat ik voorzitter werd. We hebben dus samen zeven jaar opgetrokken. Je toonde je in die tijd een betrokken bestuurslid met een eigen kijk op voorstellen en initiatieven. Je ervaring speelde daarin een grote rol. Wij waren blij met de historische kennis die je meebracht. Voor ons genootschap heb je een aantal interessante lezingen verzorgd en je trad toe tot de redactie van 't Vierkant. Je redigeerde en je nam het initiatief om nieuwe rubrieken in het leven te roepen: eerst was dat Uit de pronkkamer en nu ben je toe aan deel 6 van Meubels in West-Friesland.
In de commissie presentatie had je goede inbreng. Eén van onze eerste gezamenlijke acties was de aanwezigheid bij de stand van het genootschap op de Westfriese Flora en later ook in Slot Schagen. Beiden stonden we daar keurig in kostuum. Op de flora was het niet erg druk die eerste ochtend. Jij stond rustig te wachten naast de stand, kaarsrecht op en onbeweeglijk. Ik herinner me dat een jongetje ernstig naar jou keek. Toen deed je een stapje naar voren. De jongen schrok zich een hoedje!
Harold, ik dank je van harte voor alles wat je deed voor onze vereniging. Het cadeau is bedoeld voor jou en voor Mark. Ik hoop dat je er samen van kunt genieten en dat je, wanneer je deze glazen heft, zult toasten op West-Friesland! Alle goeds gewenst in de toekomst.

Stan Nuveen
Stan, je kwam, zag en overwon, zou ik bijna zeggen. Historische woorden zijn dat, maar zeker op jou van toepassing. Je kwam ons bestuur versterken in 2006. Met voortvarendheid ging je aan de gang, je verdiepte je in de structuur van onze vereniging en stroomlijnde die. Je zette doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden helder op papier, voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk. Een jaar nadat je werd benoemd, kwam Corina naar het gildehuis. Samen waren jullie een goed ingespeeld span op ons secretariaat. In 2008 ontwierp je een beleidsplan dat loopt van 2009 tot 2013. Het bestuur stemde in met dat plan. Het moet je tevreden stemmen dat vrijwel alle punten uit dat beleidsplan zijn gerealiseerd. En daarbij was jouw inzet zeer groot. Je ondernam actie, schreef notities, concretiseerde voorstellen. Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het imago-onderzoek en de ledenenquête, daar heb je veel werk voor verzet.
In de vergadering had je altijd een weloverwogen en rustige inbreng. Dat uitte zich ook in de altijd correcte en nauwkeurige verslagen. Goed gekozen zinnen, duidelijk én prettig geformuleerd en overzichtelijk opgeschreven.
Een goede secretaris is een spin in het web van een vereniging. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo'n secretaris.
Stan, we hebben steeds heel plezierig samen gewerkt in het algemeen én in het dagelijks bestuur. We hadden, buiten de vergadering om, altijd gespreksstof over de reizen die we maakten.
Namens het bestuur dank ik je van ganser harte voor jouw grote inzet voor ons genootschap. Ik wens je een goede en gezonde toekomst toe samen met Henny. Je zult vaker thuis zijn nu, hef met haar het glas op jullie beiden, op je gezin én op het genootschap!