Tijdens de jaarvergadering van 1 september 2012 zijn drie nieuwe leden voor het algemeen bestuur gekozen.
Zij stellen zich hierbij aan u voor.

Nan Beers

Nan BeersMijn naam is Nan Beers, ik ben 64 jaar en ik woon in Schagen. Ik ben getrouwd geweest en heb drie dochters.
Bij de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw ben ik 33 jaar werkzaam geweest als controleur, en heb in die tijd met veel agrarische ondernemers gesprekken gevoerd aan de keukentafel. In 2005 heb ik die boeiende periode afgesloten en ben ik met de vut gegaan. Toen kreeg ik meer tijd voor mijn hobbies: zingen en autosport.
Vanaf 1968 heb ik diverse bestuursfuncties vervuld, onder meer jarenlang voorzitterschap van de Veeteeltstudieclub “Schellinkhout e.o.”
Momenteel ben ik voorzitter van de huurdersbelangenvereniging “De Onderste Steen” in Schagen en als zodanig ook afgevaardigde in de Huurderskoepel Schagen e.o. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Paasvee-organisatie in Schagen, en verzorg ik de Algemene Inzendingen.
Ik heb van jongs af aan veel belangstelling voor geschiedenis. Het is mijns inziens belangrijk dat het Westfriese culturele erfgoed de komende jaren bewaard blijft binnen de mogelijkheden die de steeds veranderende samenleving ons biedt.
Binnen het bestuur van het Westfries Genootschap zal ik mij kunnen inzetten voor het behoud van dit erfgoed.

Kees Kreuk

Kees KreukIk ben Kees Kreuk, 62 jaar, woon in Hoogkarspel, getrouwd, en drie kinderen. Samen met mijn vrouw Diny run ik een bloembollenbedrijf, en in de winter produceren we bloemen (tulpen).
Ik heb me kandidaat gesteld voor het bestuur, omdat ik West-Friesland een van de mooiste streken vind van Nederland. De uitstraling die het heeft, wil ik graag behouden, maar wel zo dat het geen museum wordt.
Het karakter behouden kan op verschillende manieren, en ik wil mij ervoor inzetten om dat te bereiken. Herbouw in de stijl van vroeger, maar wel met de moderne technieken, is een van de mogelijkheden.
Ook de cultuur in West-Friesland draag ik een warm hart toe.
De gemoedelijke mentaliteit van de Westfries heeft misschien wel zijn oorsprong in de mooie omgeving waar we leven.
Ik ben bestuurlijk actief geweest in mijn geboortedorp Lutjebroek, voornamelijk in het jeugd- en jongerenwerk, en actiecomité.
Agrarisch ben ik actief geweest als voorzitter WLTO-Stedebroec en voorzitter AB-Noord-Holland. Al deze ervaringen kan ik meenemen naar mijn werk binnen het bestuur van het Westfries Genootschap.

Jan Wittink

Jan WittinkIk ben Jan Wittink, geboren 25 september 1952 in de gemeente Wieringermeer en sedert 1974 woonachtig op Wieringen. Na de ULO ben ik gaan werken. Eerst bij een bank en na mijn militaire diensttijd bij de marine. Bij de gemeente het laatst als gemeentesecretaris van Wieringen. Met ingang van 1 september ga ik met vervroegd pensioen. Werken heb ik gecombineerd met studeren en besturen met als laatste de studie bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Het eerste bestuur waar ik deel van uit maakte was bij de marine. Als dienstplichtige zat ik in het hoofdbestuur van de VBZ (belangenbehartiging schepeling bij de Zeemacht). Daarna volgden een speeltuinvereniging, kleindiersportvereniging, voetbalvereniging, handbalvereniging, sporthalbestuur, regionaal afdelingsbestuur handbal en personeelsvereniging.
Als gemeentesecretaris wilde ik niet meer gezien worden als bestuurder van een vereniging. Op de achtergrond bleef ik werk doen voor de hand- en voetbalvereniging (financiële administratie kantine).
Mijn motivatie om in te gaan op het verzoek om eventueel secretaris te worden van het Westfries Genootschap is ingegeven door het feit dat ik graag meewerk in besturen maar dat liever niet in de eigen omgeving doe (wordt toch gezien als de man van de gemeente) en dat ik graag nieuwe mensen ontmoet en contacten leg. Het Westfries Genootschap is voor mij een leuke uitdaging, waarbij de geschiedenis van het oude land (net als Wieringen) mij trekt.