Het nieuwe jaarboek van het Westfries Genootschap wordt gepresenteerd op zaterdagochtend 30 juni in herberg Het IJsselmeer in Oosterleek. Deze locatie is gekozen vanwege de werkzaamheden aan de Omringdijk, die nu hun voltooiing naderen. In het boek staan twee artikelen die betrekking hebben op deze dijk.

De inhoud bevat verhalen over zeer gevarieerde onderwerpen zoals de veenrivier de Kromme Leek, het opgaan van vier gemeentes in Hollands Kroon, Lord Murray in Medemblik en het biologisch onderzoek van bronstijdgreppels en middeleeuwse waterputten.

Tijdens de presentatie vertelt Michiel Bartels over archeologisch onderzoek dat is verricht tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden. Hem wordt het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw 2012 overhandigd. Anneke Molenaar en Peter Ruitenberg lezen hun West-Friese verhalen, die in het jaarboek zijn geplaatst, voor. Ten slotte geeft Annemarie Sjerps uit Oosterleek uitleg over het kerkje dat zich naast het café bevindt. Daarna is er gelegenheid dit monumentale pand met achtergelegen schelpenkerkhof te bezoeken.

Woensdag 4 juli worden alle boeken verzendklaar gemaakt. Daarna bezorgen tientallen vrijwilligers ze bij de ruim 2500 leden.

Hulde en dank voor die inzet!

Ook dank aan de redactiecommissie voor hun vele werk!

Inloop vanaf 10 uur, aanvang: 11 uur. De bijeenkomst is voor genodigden, maar leden zijn welkom.

Ook over de voormalige veenrivier De Kromme Leek wordt geschreven in ons nieuwe jaarboek.Ook over de voormalige veenrivier De Kromme Leek wordt geschreven in ons nieuwe jaarboek. (Foto Ina Broekhuizen-Slot)